Nieuwe schipper skûtsje Lemmer

Johannes Meeter
Johannes Meeter volgt Ale Zwerver op als schipper van het Lemster Skûtsje.

Lemmer-16 december 2008 –  Johannes Meeter, zoon van Hidzer van Lodewijk Meeter wordt de nieuwe schipper van het Lemster skûtsje. De 37-jarige binnenvaartschipper is woonachtig in Lemmer en zeilde de afgelopen twee seizoenen in de SKS  als adviseur aan boord van het Bolswarder skûtsje.
Zijn leermeester was wijlen Rienk Zwaga van Leeuwarden.  Jarenlang zat de jonge Johannes tijdens de SKS wedstrijden naast Rienk op het achterdek waar hij onder andere de tijd in de gaten hield in startprocedures. Nadat zijn grote voorbeeld was overleden vertrok Johannes voor een jaar of vier naar de IFKS waarin zijn vader zeilde met de Oerol Thus ( het huidige Jouster skûtsje).  Daarna brak een periode aan waarin Johannes dan weer als bemanningslid zeilde bij Huzum en dan weer bij Bolsward. Toen zijn vader het Wergeaster skûtsje kocht hield ook Johannes zich hier mee bezig als adviseur en schipper.
Toen twee seizoenen geleden neef Pieter van Eldert Meeter schipper op het skûtsje van Bolward werd vroeg hij Johannes als adviseur. Het schipper zijn op het skûtsje van Lemmer is voor Johannes Meeter een prachtige nieuwe uitdaging.
Johannes Meeter stamt uit een oud geslacht van skûtsjeschippers. Hij werd op 5 juni 1971 geboren te Sneek. Hij is getrouwd met Marianne van der Laan uit Velsen bij Amsterdam. Johannes en Marianne hebben twee kinderen, een zoon Sander (12) en een dochter Anouk ( 9) . Johannes Meeter bracht zijn jeugd door aan boord van het binnenvaartschip van zijn ouders en in Lemmer waar hij woonde in het schippersinternaat.
Zijn onderneming omvat op dit moment drie tankers van elk 80 meter lang, geschikt voor transport van eetbare olie. Het vaargebied omvat: Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen. Als schipper eigenaar werkt Johannes volgens het principe een week op en een week af. Hetgeen inhoud dat om de week volop getraind kan worden.  Johannes Meeter zal vanaf 2009 als Lemster schipper deelnemen aan de wedstrijden van de SKS met aan boord een grotendeels Lemster bemanning. Voorzitter Bouke Kuipers van de Stichting Lemster Skûtsje reageert: ”  We krigen der earst in meter tusken en no ha we der in Meeter op.”

Johannes Meeter