Nominatie SKS schipper Pieter Brouwer

Op dinsdag 1 maart 2011 worden tijdens het Sportgala Fryslân de Friese sportprijzen 2010 bekend gemaakt. Naast bekende categorieën zoals sportman, sportvrouw en sportploeg wordt ook de beste Fryske sporter gekozen. 

Nominatie SKS schipper Pieter Brouwer

De jury, bestaande uit sportjournalisten van Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Omrop Fryslân en vertegenwoordigers van Topsport Steunpunt Noord, Sportstad Heerenveen, de Friese sporten en Sport Fryslân, heeft in deze laatste categorie SKS schipper Pieter Brouwer van Heerenveen genomineerd. Via een publieksstemming zal hij het opnemen tegen de andere genomineerden: kaatser Geert-Anne van der Bos en fierljepper Bart Helmholt.

Via de site www.sportgalafryslan.nl kan een ieder zijn of haar stem uitbrengen. Dit moet dan wel gebeuren vóór 27 februari aanstaande!

©foto Martin de Jong