SKS Jaarvergadering 5 maart 2011

Woudsend 5 maart 2011

Afgelopen zaterdag werd in ‘De Driuwpolle’ in Woudsend de jaarvergadering van de SKS gehouden. Net als voorgaande jaren werd deze goed bezocht. Ook van hoofdsponsor Rabobank/Interpolis was een delegatie aanwezig.

De jaarvergadering werd zoals altijd goed bezocht

De jaarvergadering werd zoals altijd goed bezocht

SKS voorzitter, Bouwe Westerdijk, blikte in z’n openingswoord terug op een bijzonder jaar. “Onze vereniging bestond 65 jaar. Alle 11 wedstrijden konden dit keer gezeild worden. Het Track & Trace volgsysteem was een groot succes. En wij mochten Heineken en de Dokkumer Vlaggen Centrale als co-sponsors verwelkomen.”

Helaas heeft de SKS ook afscheid moeten nemen van twee betrokken personen binnen de skûtsjefamilie. “In 2010 zijn onze vrijwilligster Pieta Modderman en ons Lid van Verdienste Folkert van der Meer overleden.” Ter nagedachtenis aan hen volgde een moment van stilte.

Het SKS kampioenschap 2010 werd op overtuigende wijze gewonnen door het skûtsje van Heerenveen. “Drie 3e plaatsen, twee 2e plaatsen en drie 1e plaatsen. Daarmee pakte Pieter Brouwer 16 punten voor het vleugelklassement en met 101 punten stijgt hij naar de 12e plek. Een prestatie van formaat.” Zo ontvingen schipper, bemanning en de commissie van Heerenveen nogmaals de gelukwensen.

Op initiatief van de VSB (Vereniging van Schippers en Bemanningsleden) is besloten om meer met elkaar samen te werken. Bijvoorbeeld op het gebied van vrijwilligers, maar ook bij het organiseren van wedstrijden. Verder zal vaker overleg plaatsvinden tussen beide besturen. De SKS en VSB zijn blij met deze ontwikkelingen en proberen waar mogelijk elkaar te versterken.

Bert Broer behandelde aanpassingen in het wedstrijdreglement

Bert Broer behandelde aanpassingen in het wedstrijdreglement

Fokke Hofstra nam het woord namens de Wimpelcommissie

Fokke Hofstra nam het woord namens de Wimpelcommissie

Skûtsjeliefhebbers hebben het afgelopen SKS kampioenschap op velerlei wijze kunnen volgen. Zoals bijvoorbeeld op of aan het wedstrijdwater, via Omrop Fryslân radio en/of televisie, regionale en landelijke dagbladen, maar ook via de website www.skutsjesilen.nl. Het afgelopen jaar is deze website meer dan 275.000 keer bezocht (dat is 75.000 – ruim 34% – meer dan in 2009). Beide wedstrijdweken waren het absolute hoogtepunt met bijna 160.000 bezoekers, vanuit 126 verschillende landen. Dat had mede te maken met het feit dat voor het eerst alle wedstrijden via Track & Trace rechtstreeks te volgen waren.

Het volgsysteem zal met Omrop Fryslân, als nieuwe mediapartner voor komend seizoen, doorontwikkeld worden. Ook zal de omroep de slotprijsuitreiking live vanaf het starteiland in Sneek gaan uitzenden. Tijdens deze jaarvergadering kon de SKS een derde co-sponsor verwelkomen. De heer Aaldert de Vrieze maakte van de gelegenheid gebruik om zijn bedrijf InVra plus uit Haren voor te stellen.

Aaldert de Vrieze van InVra plus

Aaldert de Vrieze (directeur InVra plus) ondertekende een co-sponsorcontract

Pieter Brouwer is als aftredend voorzitter van de Commissie 2000 niet herkiesbaar. Dat houdt niet in dat hij afscheid neemt van de SKS, want hij blijft aan als lid van de Minwaarried en als adviseur van de Commissie 2000. Voor al zijn bijzondere verdiensten voor het skûtsjesilen werd Pieter Janz. Brouwer door het bestuur voorgedragen als Erelid van de SKS. De vergadering ging hiermee unaniem akkoord.

Pieter Brouwer werd benoemd tot Erelid van de SKS

Pieter Brouwer werd benoemd tot Erelid van de SKS

Cees Visser werd benoemd tot Lid van Verdienste. Tot 2009 stond hij met z’n sleepboot Rixt jarenlang paraat voor calamiteiten. Ook maakte hij tot 2010 deel uit van de Commissie 2000 en heeft hij zich altijd enorm ingespannen voor de SKS. Tjitte Brouwer, vorig jaar benoemd tot Lid van Verdienste, stopt na lang wikken en wegen met zijn activiteiten voor de Commissie 2000.

Cees Visser - Lid van Verdienste van de SKS

Cees Visser werd benoemd tot Lid van Verdienste van de SKS

Tjitte Brouwer bij z'n afscheid van de Commissie 2000

Tjitte Brouwer ontving een skûtsje gegoten in glas

De jaarvergadering verliep voorspoedig en in goede harmonie. Een voorstel tot het vastleggen van vaste wedstrijdbanen voor SKS wedstrijden werd niet aangenomen. Joure trok een voorstel om te kunnen komen tot een verlenging van de mast in. Zoals het er nu naar uitziet zullen komend seizoen geen schipperswisselingen plaatsvinden. De penningmeester kon mededelen dat de SKS er financieel uitermate goed en gezond voorstaat. Alle reden om het skûtsjeseizoen 2011 vol vertrouwen tegemoet te zien.