Rabobank/Interpolis nieuwe sponsor SKS

Sneek 22 januari 2008 – De Friese Rabobanken en Interpolis zijn de komende drie jaar de hoofdsponsor van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen. De betrokken partijen hebben vanmorgen tijdens een perspresentatie een intentieovereenkomst getekend. De officiële sponsorovereenkomst wordt 8 maart tijdens de jaarvergadering van de SKS getekend. Het sponsorbedrag is niet bekend gemaakt. Nadat duidelijk werd dat een voortzetting van de sponsoring door Douwe Egberts Nederland niet in de lijn der verwachtingen lag, zijn de bespreking met de Friese Rabobanken en Interpolis gestart en in een aantal gesprekken waren partijen er snel uit. De Friese Rabobanken en Interpolis onderschrijven de wens van de SKS het evenement zo veel mogelijk vrij van commerciële invloeden te houden van harte. De Friese Rabobanken sponsorden de SKS eerder, namelijk van 1973 tot 1988.

SKS-voorzitter Bouwe Westerdijk heeft de overeenkomst getekend, Bauke Wijbrandi (algemeen directeur Rabobank Burgum) tekent namens de Rabobanken. Op de achtergrond kijken toe (namens de SKS) Ab van der Meulen, Henk Frankema, Jan de Groot, Peter de Jong, Albert Salverda en Pieter Brouwer en rechts directievoorzitter Rabobank Sneek ZW-Friesland, Bert Roman.