Sleepproeven in tank TU Delft

Delft 6 februari 2008 – De sleepproeven in de tank van de Technische Universiteit in Delft zijn in volle gang. Vier modellen worden daarbij aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen. Op de foto het “skûtsje” van Leeuwarden aan de meetapparatuur. Andere modellen zijn van Langweer, de Halve Maen en Joure. De modellen zijn gemaakt aan de hand van de lijnenplannen die vorig jaar zijn vervaardigd. De uitkomsten zullen worden verwerkt in een computerprogramma dat wordt gebruikt om te bekijken of de formule waaronder de skûtsjes varen, moet worden aangepast. Die formule geeft aan hoeveel zeil een skûtsje, op basis van onder meer lengte en breedte, mag voeren.