Siete Meeter nieuwe schipper Leeuwarden

Het bestuur van de Stichting Ljouwerter Skûtsje heeft Siete Meeter (44) bij de SKS voorgedragen als nieuwe schipper van Leeuwarden. Siete, zoon van Eildert (voormalig schipper van Bolsward) en broer van Pieter (huidige schipper van Bolsward), komt uit een echt schippergeslacht en voldoet aan de gestelde voorwaarden van de SKS om deel te nemen als schipper.

Siete Meeter nieuwe schipper Leeuwarden

Siete Meeter

Met de aanstelling van Siete Meeter op Leeuwarden is de cirkel weer rond, want pake Siete was in 1964 de eerste schipper op het Ljouwerter Skûtsje. Siete is geboren, getogen, werkzaam en tevens woonachtig in Leeuwarden. De nieuwe schipper heeft 16 jaar ervaring als bemanningslid binnen de SKS en maar liefst 21 jaar ervaring als schipper in de IFKS. Met het skûtsje Sûn en Wol zeilde hij de afgelopen jaren nog in de A-klasse, maar deze activiteit wordt nu met onmiddellijke ingang stop gezet.

 

Foto: Martin de Jong