Oranjewedstrijd prooi voor Grou

Op zaterdag 13 oktober is onder goede weersomstandigheden op het Sneekermeer de SKS Oranjewedstrijd verzeild.

Deze wedstrijd is georganiseerd vanwege het jaarcongres in Sneek van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. Meer dan driehonderd congresgangers waren op twee rondvaartboten getuige van een spannende strijd.

Het Grouster skûtsje als eerste over de finish

Het Grouster skûtsje als eerste over de finish

Uiteindelijk kwam het Grouster skûtsje met schipper Douwe Visser Azn aan het roer onder luid applaus van de toeschouwers als eerste van de zeven deelnemende schepen, over de finish.

Joure eindigde kort daarop als tweede gevolgd door respectievelijk Earnewâld, Sneek, Drachten en Woudsend. Leeuwarden moest helaas tijdens de laatste route de strijd staken met averij.

Op de deelnemende skûtsjes bemande een aantal jongeren die eind september deel hebben genomen aan het weekend jeugdzeilen. Een evenement in het kader van kennismaken met skûtsjesilen en georganiseerd door de binnen de SKS actieve Vereniging van Schippers en Bemanningen (VSB).