SKS Jaarvergadering 2 maart 2013

Woudsend 2 maart 2013

Net als voorgaande jaren werd de Algemene Ledenvergadering van de SKS in MFC ‘De Driuwpôlle’ in Woudsend gehouden. En deze werd zoals altijd weer goed bezocht. Voorzitter Peter de Jong opende de vergadering waarna de verschillende agendapunten werden behandeld.

Er werd afscheid genomen van een aantal personen die zich in de afgelopen jaren enorm hebben ingezet voor het SKS skûtsjesilen. Leo Visser, oud SKS bestuurslid, stopt als voorzitter van de Minwaarrie. Deze adviescommissie zal hierdoor komend seizoen bestaan uit Ulbe Zwaga, Teake van der Meulen en Pieter Janz. Brouwer.

Afscheid van Eildert Meeter, Piebe Wester en Leo Visser

Afscheid van Eildert Meeter, Piebe Wester en Leo Visser

Piebe Wester en Eildert Meeter stoppen met hun werkzaamheden voor de Kommisje Amels. Beiden hebben hun sporen wel verdiend binnen de organisatie. Piet Kortstra zal deze commissie komen versterken. Echt afscheid nemen van de SKS doen ze waarschijnlijk nooit, maar als blijk van waardering ontvingen de drie mannen een skûtsje gegraveerd in glas.

Na bijna vijftig jaar als bemanningslid en later ook schipper aan het Woudsender skûtsje verbonden te zijn geweest, nam Ype van der Meulen in augustus al afscheid van het helmhout. Als afgevaardigde van de VSB (Vereniging Schippers en Bemanningen) zat hij jarenlang in het SKS bestuur, maar wist hij die ‘petten’ altijd goed gescheiden te houden. Nu stopt Van der Meulen ook als SKS bestuurslid. Gerhard Pietersma, schipper van Earnewâld, volgt hem als VSB-afgevaardigde op in het SKS bestuur. Met instemming van alle aanwezigen werd Ype van der Meulen benoemd tot Lid van Verdienste van de SKS.

Ype van der Meulen benoemd tot Lid van Verdienste

Ype van der Meulen benoemd tot Lid van Verdienste

Bouwe Westerdijk, ex-voorzitter, heeft veel betekend voor de SKS en daarom deed het bestuur het voorstel om hem te benoemen tot Erelid van de SKS. Helaas kon hij niet aanwezig zijn en daarom zal Peter de Jong hem de versierselen en bloemen op een later tijdstip aanbieden.

De SKS heeft twee nieuwe sponsoren mogen verwelkomen. Het technisch projectenbureau Clafis Ingenieus uit Heerenveen wordt subsponsor en Van der Let & Partners Identity, eveneens uit Heerenveen, zal in natura sponsoren in de vorm van een vernieuwde website.

Bert Jonker, eigenaar/directeur Clafis Ingenius, ondertekent het contract

Bert Jonker, eigenaar/directeur Clafis Ingenieus, ondertekent het contract

Skûtsjeliefhebbers hebben het afgelopen SKS kampioenschap weer op diverse wijze kunnen volgen. Op het water was er het wedstrijdverslag van Gjalt de Jong. Aangezien Gjalt vanaf komend seizoen voor Omrop Fryslân verslag zal gaan doen, zoekt de SKS een geschikte opvolger. De SKS website werd in 2012 door 240.000 mensen bezocht. Op de wedstrijddag van Langweer wisten ruim 15.000 bezoekers de website te vinden. Ook de landelijke media schonken weer ruim aandacht aan het SKS skûtsjesilen. Zij zien het inmiddels als topsport in een unieke setting.

Het voorstel van de VSB om met fokken van een dunnere doeksoort te zeilen is afgewezen, aangezien er geen 2/3 meerderheid van eigenaren was. Wel is overeenstemming bereikt over meer openheid over de zeilformule. De schippers hebben het voorstel van Pieter Meeter van Bolsward aangenomen.

Tijdens de rondvraag vroeg Cor Reijenga aandacht voor het openluchtspektakel van Stichting PanTeater, dat naar aanleiding van het 100 jarig bestaan van De Sneker Pan zal worden opgevoerd. (Kijk voor meer informatie op www.panteater.nl) Verder nog een oproep van Jon Visser om deel te nemen aan een wedstrijd te Enkhuizen met Pinksteren.

Voorzitter Peter de Jong eindigde met de woorden: “Het is een eer en genoegen om weer voorzitter te zijn. We maken er een mooi seizoen van. Nog een fijne middag en wel thuis.”