Skutsjes Undernimmersdei 2010

Werd er vorig jaar, vanwege extreem harde wind, besloten het wedstrijd element te schrappen dit jaar kon met een wind kracht 4 en zo nu en dan 5 volop worden gestreden op het water van het Sneekermeer. De Skutsje Undernimmersdei 2010 werd dan ook een groot succes.

Undernimmersdei 2010

Undernimmersdei 2010

Twaalf bekende Nederlandse ondernemingen bemanden twaalf SKS skutsjes. Na een hylarische routebespreking door Klaas Jansma, gevolgd door een gezamenlijke lunch in ‘It Foarunder’ op het Starteiland, werden de posities ingenomen.

Undernimmersdei 2010

Een groot deel van de deelnemers verbaasde zich over de snelheden waarmee over het water werd gestuurd. Er werden twee wedstrijden verzeild, waarbij de teams eenmaal van skutsje wisselden. Het weer werd steeds beter, de wind bracht de nodige spanning en de schippers en bemanningen deden de rest. Er werd fel, maar eerlijk gestreden.

Undernimmersdei 2010

Klaas Jansma

Na afloop van de wedstrijden werd het onder het genot van live muziek, een drankje en een haring of een ander hapje in de open lucht opnieuw geluisterd naar Klaas Jansma. De Friese schrijver/presentator reikte op zijn eigen unieke wijze de prijzen uit.

Winnaars Undernimmersdei 2010

Hierop werd ingescheept op een rondvaartboot of in ‘It Foarunder’ voor een afsluitend captainsdiner.

De Skutsje Undernimmersdei is een initiatief van de Rotary Sneek Zuidwest Friesland. De opbrengst van de dag komt geheel ten goede aan de goede doelen waarvoor de club zich inzet.  Voor het prima georganiseerde kleinschalige evenement is altijd veel belangstelling.

Volgend jaar is de Skutsje Undernimmersdei gepland op vrijdag 17 juni.

(fotografie: Martin de Jong)