Ype van de Meulen benoemd tot Lid van Verdienste

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de SKS is Ype van der Meulen benoemd tot Lid van Verdienste. Na zijn afscheid als schipper van het Woudsender skûtsje stopt Van der Meulen nu ook als SKS bestuurslid. Gerhard Pietersma, schipper van Earnewâld, volgt Ype van der Meulen op als afgevaardigde van de VSB (Vereniging Schippers en Bemanningen) in het SKS bestuur.

Ype van der Meulen wordt benoemd tot Lid van Verdienste door SKS voorzitter Peter de Jong

SKS voorzitter Peter de Jong benoemd Ype van der Meulen tot Lid van Verdienste