SKS kiest met de ‘Formule 2016’ voor werkbare basis

De toegestane verhouding tussen de afmetingen van skûtsje en zeilen wordt weer als vanouds bepaald door een eenvoudige en werkbare formule. Deze Formule 2016 is gebaseerd op de Formule 2000 (ook bekend als Formule Amels) aangevuld met opgedane ervaringen met het op een computerprogramma gebaseerde VPP van de afgelopen vijf jaar. De Formule 2016 is tot stand gekomen dankzij onderzoek van een commissie uit eigen SKS gelederen in samenwerking met experts uit het veld.

Skûtsjes zijn geen eenheidsklasse, sterker: elk skûtsje is uniek. Het computerprogramma en de VPP software waarmee de afgelopen ruim vijf jaar is gewerkt, zijn gebaseerd op toepassing in een eenheidsklasse. In de praktijk van de SKS is gebleken dat oneindig veel parameters gebruikt kunnen worden. Dit is onwerkbaar en niet gewenst.  Besloten is dan ook terug te grijpen naar een eenvoudig te gebruiken en begrijpen formule die altijd goed heeft gewerkt: de Formule 2000. Deze wordt op basis van de ervaringen van de afgelopen vijf jaar uitgebreid met twee factoren; te weten het verplichte zeilsilhouet en de windgradiënt. Er is een keuze gemaakt in parameters die verklaarbaar maar vooral werkbaar zijn zonder toepassing van ongrijpbare computersystemen. 

Hiertoe is op vrijdag 7 oktober 2016 in een extra algemene ledenvergadering besloten.