SKS steunt initiatief Huzumer skûtsje

De SKS is geen bank, maar is er wel bij gebaat dat haar leden aan de jaarlijkse competitie kunnen blijven deelnemen.

In de extra algemene ledenvergadering van vrijdag 7 oktober 2016 is besloten akkoord te gaan met de verstrekking van een lening uit de algemene reserves van de SKS aan de eigenarencommissie van het skûtsje van Huzum. Deze laatste dient dit jaar de aankoop van het skûtsje ‘Sûn en Wol’ volledig af te ronden. De Stichting ‘Vriendenclub Het Huzumer Skûtsje’ heeft al een fors bedrag bijeengebracht middels een certificatenactie, maar dit is nog onvoldoende om het restant van de koopsom te voldoen. Met de SKS is een regeling getroffen het bedrag in 5 jaar terug te betalen. Tevens heeft het SKS bestuur een oproep gedaan aan de leden om Huzum de helpende hand toe te steken.