100 jaar Skûtsje Bolsward

100 jaar Skûtsje Bolsward
Op vrijdag 27 augustus 2010 werd door het bestuur van de Stichting Bolswarder Skûtsje samen met de familie Meeter op feestelijke wijze stilgestaan bij het 100-jarig bestaan van het skûtsje. Waar anders dan in ms de Frisian Queen werden genodigden getrakteerd op een gezellige avond,  iets waarvoor bij de Meeter familie geldt dat dit hen wel is toevertrouwd.

SKS-voorzitter Bouwe Westerdijk feliciteerde de Stichting Bolswarder Skûtsje en de familie Meeter

Voorzitter Bouwe Westerdijk feliciteerde de Stichting en familie namens de SKS en wenste hen heel veel succes voor de komende eeuw.  Westerdijk: “Hadden de Roordas uit Drachten het ooit kunnen bevroeden dat dit skûtsje nog eens zijn 100- ste verjaardag zou vieren? Het is nooit hun insteek geweest. Ze bouwden skûtsjes omdat er vraag naar was en ze bouwden ze op hun manier omdat ze vonden dat een skûtsje er zo moest uitzien.” In smeuige kop, brede heupen en in behelle kont, krekt sa as in mooie frou. “Skûtsjeliefhebbers als de Roordas zijn er materiële zin nooit rijk van geworden.  Toch geldt: “De piipster skûtsjes ha krekt in vin mear as in bears, we sjogge dit ek tidens us silerijen. “Schippers die de juiste snaar weten te raken van een piipster skûtsje zijn niet te bezeilen.  We zagen dit het afgelopen seizoen. Pieter en zijn bemanning zeilden het schip drie keer naar een eerste plaats, jammer genoeg raakte hij tweemaal verwikkeld in een protest. Als hij de komende jaren nu eens om de protestsituaties heen zeilt dat is hij vast en zeker niet van het podium af te krijgen.”

Verder vroeg de voorzitter zich af wat het skûtsjesilen zou zijn zonder de Meeters die op hun eigen heel bijzondere en originele manier op positieve wijze de toon weten te zetten. Dit alles volgens hun eigen Meeter logica. “Sa stemde Eldert tiidens in jierfergadering in kear tsjin en in kear foar itselfde voorstel, werom hast sa stemt seinen we letter sjin him.  Ja seit er, as eigenaar bin ik der vlak foar, mar as skipper bin ik der poer op tsjin.”
 Namens het SKS bestuur bood de voorzitter Pieter, Siete en Sander een DVD aan met opnames uit 1973 met in de hoofdrol stamvader wijlen Siete Meeter, destijds een van de meest kleurrijke schippers in de vloot.

't Boalserter Skûtsje 100 jaar