80 meter Meeter, 60 m Visser en 40 meter Pietersma

Grou 17 juli – Tachtig meter Meeter, 60 meter Visser en 40 meter Pietersma, voorzitter Bouwe Westerdijk had even uitgerekend wat de verhoudingen in de SKS-vloot dit jaar ongeveer zullen zijn.
Hij meldde dat in zijn toespraakje tot de verzamelde “Skûtsjefamylje hjir yn de tinte”. Burgemeester Ton Baas was hem al vooraf gegaan. Baas wilde niet spreken over zaken waar hij geen verstand van had, dus ook niet over skûtsjesilen, maar hij wilde wel kwijt dat hij veel verwachtingen van “zijn” Grou had.
 Burgemeester Baas
Baas had de gemeentelijke penningmeester de kas laten opmaken. De traditionele zoute haringen voor de skûtsjesilers konden er nog wel af, was de conclusie. En dus kon SKS-voorzitter Westerdijk (links) op de foto “glimkje”; deze traditie wordt niet afgeblazen.

Grouster skûtsje 100 jaar
Jan Feike Hoekstra , de voorzitter van de Grouster kommisje, meldde en passant dat zijn Grouster skûtsje dit jaar 100 wordt en dat wordt in augustus gevierd.
Het is niet het enige feestje want tijdens de “VSB-silerij” wordt het jubileum van de Vereniging van Schippers en Bemanningsleden der Friesche Skûtsjes herdacht, aldus VSB-voorzitter Jon Visser. Zoals een goed wethouder betaamt meldde hij kort van stof te zijn en toch lang te praten.
Na het “Wy gean los” kon de loting worden verricht. Hoe die er precies uit is gaan zien, wordt wel duidelijk uit bijgaande foto.

Natuurlijk was er voor de zeilkoningin van Grou ook nog een rol weggelegd. Zij bracht dit keer niet de zoute haringen rond, maar verwelkomde wel de schippers op het podium.
zeilkoningin
Die heren lieten zich de hagelslag niet van het brood eten en verleiden HKBH tot een zoen, zoals Albert Visser op de foto al had meegemaakt getuige zijn tevreden grijns, Ype van der Meulen verwacht de kus en Jeroen Pietersma hoopt er op.
En zo startte het seizoen 2009 van de SKS zoals het hoort en zoals de legendarische schipper van het Bolswarder skûtsje Siete Meeter het ooit wilde hebben: met een kwinkslag en wat show.