Eindelijk: we gaan weer los!

Eindelijk, het skûtsjesilen gaat weer los! Na twee jaar niet te hebben gezeild, komen schippers en bemanningen vrijdagavond 29 juli voor het eerst weer bijeen op het Halbertsmaplein in Grou.

Pet Fokke Wijkstra

In de tent op het plein vindt de officiële start plaats van het SKS-Kampioenschap Skûtsjesilen 2022. En daar zien we met zijn allen naar uit. Vooral schippers en bemanningen kunnen niet wachten het water weer op te gaan en te strijden om de hoogste eer.

Tijdens de loting worden er toespraken gehouden en trekken schippers nummers uit de pet van wijlen Fokke Wijkstra. Het nummer bepaalt de startvolgorde bij de wedstrijden maandag op De Veenhoop en dinsdag in Earnewâld.

Officiële bijschrijving Inventarislijst

Door corona is er nog geen officiële gelegenheid geweest om het SKS-Kampioenschap Skûtsjesilen bij te schrijven op de Inventarislijst Immaterieel Erfgoed Nederland. Dat gaat nu alsnog gebeuren tijdens de loting.

Het certificaat zal worden ondertekend door directeur Marco van Baalen van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Gedeputeerde Friso Douwstra zal namens de provincie Fryslân zijn handtekening zetten en burgemeester Sybrand van Haersma Buma van Leeuwarden doet dat namens de gemeenten waarin de wedstrijden skûtsjesilen plaatsvinden.

Huisregels

Het skûtsjesilen moet voor iedereen gezellig en veilig zijn. Dat geldt voor onze bezoekers op de wal, maar ook voor de mensen op het water. We verzoeken dan ook een ieder om zich aan de SKS-huisregels te houden. Ze hangen onder meer bij de kaartverkoop en worden gedeeld via de sociale media.

Nieuw dit jaar zijn de SKS-stewards. Zij varen op het water en zorgen er onder meer voor dat er geen schepen het wedstrijdwater doorkruisen. We verzoeken iedereen vriendelijk om, indien van toepassing, de aanwijzingen van de stewards op te volgen.

Samen zorgen we voor een onvergetelijk en feestelijk SKS-Kampioenschap Skûtsjesilen 2022!