Fedde van der Werf benoemd tot lid van verdienste

Op donderdag 4 april jl. nam Fedde van der Werf na 35 jaar bestuurslid te zijn geweest afscheid van de Stichting Skûtsje Kommisje Grou (SKG). SKS-voorzitter René Nagelhout was hierbij aanwezig en sprak zijn waardering uit voor de vele jaren die Van der Werf zich heeft ingezet voor het SKS-Skûtsjesilen en de SKG in het bijzonder. Hij benoemde Van der Werf tot lid van verdienste van de SKS en spelde hem de versierselen op.

Foto: Facebookpagina Grouster skûtsje

Fedde van der Werf is in 1990 als bestuurslid bij de SKG gekomen en was destijds directeur/eigenaar van de Grouster Vlet. Door zijn werkzaamheden was hij een bekende voor vele mensen uit de SKS-vloot. Een kleine 35 jaar is hij verantwoordelijk geweest voor de technische aangelegenheden rondom het Grouster skûtsje. Originaliteit had hij daarbij altijd hoog in het vaandel staan. Van der Werf heeft ook het Grouster ‘kommisjeboatsje’ volledig gerestaureerd. Daarnaast was hij altijd schutter bij de start en de finish van de SKS-openingswedstrijd in Grou. Reden te meer dat hij als dank voor al die jaren als bestuurslid werd benoemd tot Erelid van de SKG. Zijn naam staat inmiddels vereeuwigd op de koperen plaat die in de roef van het Grouster skûtsje is aangebracht.

Foto boven: Fedde van der Werf tijdens de SKS-loting in 2023; temidden van SKG-bestuursleden en Sylkeninginne Iris Wartena en Hofdame Nienke Post