Lid van Verdienste Fokke Hofstra (84) overleden

Op 7 april 2024 is op 84-jarige leeftijd Fokke Hofstra overleden. Hij was één van de vele vrijwilligers van de SKS. Zo was hij jaren aaneen voorzitter van de wedstrijdcommissie in Woudsend. Hij zorgde er in die functie voor dat de oude tradities van de Woudsender wedstrijdcommissie in stand bleven met een drukbezochte routebespreking op de ochtend van de wedstrijd in Woudsend en na afloop ’s avonds de legendarische prijsuitreiking.

Hofstra was een man die veel werk voor de SKS achter de schermen deed. Hij was bijvoorbeeld lange tijd voorzitter van de SKS-Wimpelcommissie. Een groepje mensen dat de taak op zich had genomen om wimpels als entreebewijs te verkopen aan het publiek dat met bootjes naar de wedstrijden kwam. Hij deed tijdens de jaarvergadering van de SKS daar op gepaste wijze verslag van.

Fokke Hofstra nam in 2015 tijdens de ALV na 22 jaar afscheid van de Wimpelcommissie. Hij werd benoemd tot Lid van Verdienste.

De SKS wenst zijn naasten veel sterkte.