Algemene Ledenvergadering 2024

De leden van de vereniging de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen hebben zaterdag 9 maart tijdens de Algemene Ledenvergadering een belangrijke stap gezet in het behouden van de veertien skûtsjes die meezeilen om het SKS-Kampioenschap Skûtsjesilen.

Eigenaren die wijzigingen aan skûtsjes willen aanbrengen die niet staan beschreven in het Handboek, moeten dat vooraf schriftelijk voorleggen aan het bestuur. Tijdens de jaarvergadering in De Buorkerij in Terherne stemde een meerderheid van de leden in met deze aanvulling in het Originaliteitsreglement.

Grenzen opgerekt

Het doel van deze regel is, zegt SKS-voorzitter René Nagelhout, om de vereniging in het algemeen en de meer dan 100 jaar oude skûtsjes in het bijzonder in bescherming te nemen. De Kommisje Amels die over de originaliteit van de schepen waakt, ziet hoe de grenzen van de originaliteitsregels steeds vaker worden opgerekt. “Sy wurde net of te min meinommen yn de plannen om it skûtsje oan te passen, krije gjin tiid om harren miening te jaan want it skip leit al op de werf.” Het bemoeilijkt het werk van de Kommisje Amels, aldus Nagelhout.

De voorzitter roept eigenaren en schippers op om “as hoeders fan ús erfguod mear te sjen nei it behâld fan it Fryske skûtsje, de basis fan ús feriening”.

Walcommentaar

De SKS gaat na jaren stoppen met het walcommentaar. De SKS neemt daarom afscheid van walcommentator Jan Kiemel uit Grou. De vrijwilliger volgde tien jaar lang vanaf het water de wedstrijden voor de toeschouwers op de wal. Jan Kiemel vertelde niet alleen wat er in de voorhoede gebeurde, maar deed ook verslag van de strijd tussen de skûtsjes die achteraan zeilden. Uit handen van SKS-voorzitter René Nagelhout kreeg Jan Kiemel een fleurig bos bloemen.

Minwaarrie

Er werd ook afscheid genomen van Pieter Brouwer en Taeke van der Meulen van de Minwaarrie. Pieter Brouwer was jarenlang voorzitter van de rie die wedstrijdcommissies adviseert om al dan niet te zeilen als de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven. Ook beide mannen kregen van de SKS-voorzitter een bos bloemen.

Wimpels

De prijs voor een wimpel gaat met 2,50 euro omhoog en kost voortaan 12,50 euro. De wimpels worden onder meer door de skûtsjes verkocht. De top-3 van wimpelverkopers, onthulde Jan Sjouke van der Heide van de VSB, zijn op de eerste plaats Huzum (450 wimpels), gevolgd door Grou (395 wimpels) en Lemmer (309 wimpels). De opbrengst van de verkoop wordt verdeeld onder de skûtsjes.

Dit jaar siert het 100-jarige skûtsje van Joure de wit met groengekleurde vlag. Dat jubileum wordt gevierd met onder meer op 13 juli sprintwedstrijden op de Snitser Mar, een feestelijke intocht van de skûtsjes in Joure en muziek.

Bestuurszaken

Edou Ritsma is na acht jaar gestopt als secretaris, maar blijft wel deel uitmaken van het bestuur. Hij heeft het secretariaat ingeruild voor de portefeuille wedstrijdzaken. Onder leiding van Edou Ritsma bekijkt momenteel een klankbordgroep (daarin zitten onder meer schippers en leden van wedstrijdcommissies) hoe de kwaliteit van de wedstrijden kan worden verbeterd.

Hendrik Snip wordt de nieuwe veiligheidsadviseur van de SKS. Hij buigt zich over de SKS-veiligheidsplannen en de vergunningen die de SKS nodig heeft om de wedstrijden te kunnen houden. Komende zomer zal hij als veiligheidsadviseur veelvuldig tijdens de wedstrijden op het water zijn.

Voorzitter René Nagelhout was aftredend en herkiesbaar. Hij heeft zich voor nog eens vier jaar verbonden aan de vereniging. Elisabeth Post, die drie jaar de portefeuille pr & communicatie had, neemt het secretariaat over. Dat betekent dat er een vacature in het SKS-bestuur is.

 

Wedstrijdverslag SKS 2023 in beeld

Tijdens de algemene jaarvergadering werd onderstaand wedstrijdverslag van SKS 2023 in beeld – door Tom Coehoorn – vertoond.

Foto’s: ThomasVaer Fotografie