Huidige zeilformule wordt verfijnd

Huidige zeilformule wordt verfijnd

Op de extra SKS ledenvergadering van 26 juni jl.  is besloten tot wijziging van de huidige zeilformule 2000. In het streven de schepen dichter bij elkaar te krijgen heeft het SKS bestuur op voorspraak van een daartoe speciaal in het leven geroepen commissie de leden voorgesteld de huidige zeilformule te verbeteren met behulp van de resultaten van een Velocity Prediction Program (VPP). Tijdens de leden vergadering zijn kritische vragen gesteld waarbij vooral twijfels bestonden over de betrouwbaarheid van de stabiliteitsmetingen.
Uiteindelijk besloot de vergadering in grote meerderheid de voorgestelde systematiek vast te stellen maar de variabele gegevens opnieuw in te brengen op basis van nieuwe stabiliteitsmetingen. Deze metingen zullen zo spoedig mogelijk na de zomervakantie worden verricht zodat de nieuwe werkwijze per 2010 kan ingaan.

Nadere uitleg

Huidige zeilformule
De huidige zeilformule kent aan de skûtsjes een bepaald m2 zeiloppervlak toe volgens de methode: 2,15 maal de lengte van de waterlijn x de breedte van de waterlijn + 2 maal de diepgang: (2,15 x Lwl (Bwl + 2 x T)

Velocity Prediction Program
In het streven de schepen qua snelheid dichter bijelkaar te krijgen is besloten tot nadere verfijning van de huidige formule.
In opdracht van de SKS is door de TU Delft in samenwerking met Kenniscentrum voor Jachtbouw van de NHL te Leeuwarden gewerkt aan een Velocity Prediction Program (VPP).

In dit computerprogramma zijn gegevens van de skûtsjes ingebracht zoals afmetingen, rompvorm, weerstand, gewicht. Deze gegevens kwamen beschikbaar door van alle skûtsjes een lijnenplan vast te stellen en stabiliteitsmetingen te verrichten.
Verder is een vast silhouet van de zeilvoering vastgesteld die ook is meegenomen. Daarnaast zijn de resultaten uit een windtunnelonderzoek van een skûtsjezeil meegewogen.
De uitkomsten zijn getoetst aan de resultaten van de sleepproeven van een aantal skûtsjes en de resultaten van een onderzoek van schaalmodellen in een sleeptank.

Het VVP programma geeft vervolgens de gezeilde tijd van de skûtsjes aan over 4 keer een afstand van een mijl met telkens een oplopende windkracht. Het algehele gemiddelde van de gezeilde tijd van alle 14 skûtsjes is dan bepaald op een x aantal seconden*.

Voorstel
Het voorstel is gebaseerd op de huidige zeilformule en behelst het volgende.

Indien de gezeilde tijd van een skûtsje volgens het VPP niet meer dan 1% (plus of min) afwijkt van het gemiddeld van alle skûtsjes, behoudt het skûtsje zijn op basis van de huidige formule toegekend maximum zeiloppervlak.

Wijkt de gezeilde tijd van een skûtsje meer af dan 1% (plus of min) van het gemiddelde van de gezeilde tijd, wordt het maximum toegewezen zeiloppervlak aangepast zodat de gemiddeld gezeilde tijd van het betreffende skûtsje op grond van het nieuw vastgesteld maximum zeiloppervlak binnen de dichtstbijzijnde grenswaarde van +1% of -1% komt.

* op basis van de gegevens van de binnenkort uit te voeren stabiliteitsmetingen, kan pas de algehele gemiddeld gezeilde tijd worden bepaald.