Jitze Mink stopt

Skipper Jitze Mink fan d’Heale Moanne hâldt dermei op. Snein wie de lêste wedstriid fan it skûtsjesylseizoen en Mink makke bekend dat dat ek syn lêste wedstriid west hat. Hy kin it skûtsjesilen net langer kombinearje mei wurk en gesin. Mink hat trije jier skipper west fan d’Heale Moanne.

Jitze Mink

De stifting dy’t achter it skûtsje fan d’Heale Moanne sit fynt it spitich dat Mink fuort giet, mar seit der wol begryp foar te hawwen. Se sille gau in opfolger sykje.

Bron Omrop Fryslân