Huizum, 3 augustus 2021

Op deze website is ook deze week volop aandacht voor onze veertien SKS-skûtsjes, hun schippers en bemanningen. Tot en met vrijdag 6 augustus wordt iedere dag een van de veertien schepen in de schijnwerpers gezet. Er is een vraag en antwoord met de eigenarencommissie en/of schipper en er zijn linkjes naar filmpjes van de eigen skûtsjes. Ook verwijzen we naar beelden van Omrop Fryslân, het Fries Film en Audio Archief en het Fries Scheepvaart Museum. En we publiceren fragmenten uit het SKS-jubileumboek ‘Der moat syld wurde!’. Zo hopen we dat iedereen toch het gevoel krijgt een beetje als gast mee te kunnen zeilen ‘op ‘e lûken (op de luiken) fan it skûtsje’.

Johannes Hzn. Meeter     Johannes Hzn. Meeter

Johannes Hzn. Meeter

VRAAG & ANTWOORD

Hoe gaat het nu met jullie, schipper en bemanning? Iedereen stond in de startblokken om twee weken te knallen. Toch?

Bestuur Stichting Vriendenclub Huzumer Skûtsje: “Wij zijn natuurlijk ook erg teleurgesteld dat het kampioenschap niet doorgaat. Want wat was het mooi om de skûtsjes weer te zien strijden in de sprintwedstrijden en foarwedstriid begin juli. Vanuit het bestuur waren we druk in voorbereiding om met rondvaartboot De Klifrak met onze sponsors naar de wedstrijden in Grou en Terherne te gaan. De inschrijvingen stroomden al binnen toen Grou van de kalender verdween… wat nu? Weer een ingelaste Huzumer bestuursvergadering en toen de alternatieven besproken werden kwam het bericht dat er een extra SKS-ledenvergadering gepland werd… met slecht nieuws voor iedereen die houdt van het skûtsjesilen: het gaat niet door…”

Het skûtsje was natuurlijk gereed voor de strijd. Wat hadden jullie er afgelopen tijd aan gedaan?

“Vanaf de laatste editie van Boot Holland in 2020 zijn we al aan het sparen voor nieuwe zwaarden. Deze waren dit voorjaar klaar en zijn in juni “aangehangen” waarna de trainingen konden beginnen.”

Stel, er was dit jaar wel gezeild, op welke plek waren jullie geëindigd? En waarom denk je dat?

“Gezien de stijgende lijn in de eindklassering van 2 keer een zevende plek en in 2019 een vijfde was ons het doel nu een podiumplaats.”

We gaan ervan uit dat we volgend jaar wel weer kunnen zeilen. Hoe gaan jullie je daar op voorbereiden?

“Naast de nieuwe zwaarden komt er ook nog een nieuwe giek. De komende tijd is het belangrijk dat alles er zo goed mogelijk op komt te staan en getrimd wordt. Dan hopen we natuurlijk ook dat er dit najaar nog een gelegenheid komt om ons nog te meten met de andere skûtsjes.”

Zijn er nog andere zaken die je wilt delen?

“Vorig jaar maart hadden wij een benefietconcert georganiseerd met de bands Vangrail en JILT. Dit was helaas het eerste concert dat afgelast werd toen de coronacrisis begon. Nu zijn we anderhalf jaar verder en hopen we in de eerste plaats dat de crisis op zijn eind loopt… en natuurlijk ook dat wij onze fans blij kunnen maken door het concert volgend voorjaar weer te organiseren. En daarna zeilen!”

Kijk voor meer informatie over het Huzumer skûtsje op: www.itdoarphuzum.nl

 

HUIZUM IN BEELD

 Het Huzumer skûtsje met Lodewijk Ezn. Meeter aan het helmhout, 2003

Het Huzumer skûtsje met Lodewijk Ezn. Meeter aan het helmhout, 2003

Na afloop van de wedstrijd bij Grou feliciteert pake Lodewijk winnaar Douwe Jzn. Visser, 2003

Na afloop van de wedstrijd bij Grou feliciteert ‘pake Lodewijk’ winnaar Douwe Jzn. Visser, 2003

Het Huzumer skûtsje in actie, 2008

Het Huzumer skûtsje in actie, 2008

Historische winst voor schipper Lodewijk Hzn. Meeter, 2013

Historische winst voor schipper Lodewijk Hzn. Meeter, 2013

Het Huzumer skûtsje zeilt naar de tweede plek achter Heerenveen, Elahuizen 2018

Het Huzumer skûtsje zeilt naar de tweede plek achter Heerenveen, Elahuizen 2018

Foto’s: Martin de Jong

 

HUIZUM IN WOORD

Fragment uit “Der moat syld wurde!”

 

Huizum kampioen in 1970 en 1971

In de voetsporen van Pake Loadewyk 

Voor Lodewijk Meeter (1915-2006) bestaat het jaar uit twee helften: de tijd vóór het skûtsjesilen en de tijd erna. Het liefst zou hij het hele jaar met zijn platbodem wedstrijden zeilen. In 1953 als het SKS-kampioenschap bij te weinig deelname niet door dreigt te gaan, is hij een van de vier schippers die wel aan de start verschijnt.

Lodewijk Meeter, altijd een schipperspet op met daarop het embleem van een anker, heeft veel bijgedragen aan het skûtsjesilen. Hij zorgt er mede voor dat er voldoende schippers aan de start verschijnen om de SKS-wedstrijd door te laten gaan. Hij benadert de schippers persoonlijk, zodat er in 1954 toch nog zeven skûtsjes meedoen.

Het kost hem wel moeite de schippers te overtuigen, ze hebben nauwelijks geld om van rond te komen. Hij helpt de schippers gratis hun schip op te knappen. Hij smeert teer, vernieuwt het beslag en zet de skûtsjes in de verf. Hij helpt de schipper ook bij het lossen van de lading, zodat deze op tijd bij de wedstrijd kan zijn.

Lodewijk Meeter kampioen in 1970

Lodewijk Meeter met Ulbe Zwaga (links) en Sytze Hobma (rechts), huldiging Sneek 1970

Foto: Archief Eildert Lodewijk Meeter

Ook Meeter heeft het niet breed. Het gezin zet alles opzij voor het wedstrijdzeilen. Zijn vrouw Hânskje moet voor hem en de vijf kinderen Wietske, Eildert, Hidzer, Eildert Klaas en Jappie – ieder dubbeltje omdraaien. Ze varen met vracht en kunnen de inkomsten niet missen. Maar Lodewijk Meeter doet wel mee, skûtsjesilen is wat hij het liefst doet. “As ik net mear sile kin, kin ik krekt sa goed dea”, zegt hij. Op 73-jarige leeftijd stapt hij in 1988 toch van boord en draagt het helmhout van het Huzumer skûtsje over aan zoon Eildert.

Alles blijft bij die wisseling van de wacht bij het oude. Eildert kan het zeilteken LM veranderen, maar laat de initialen van heit staan. “Dat feroarje wy net. Bist raar, dat is én in stikje tradysje én in plúmke op de pet fan ús heit.”

Lees meer in het SKS-jubileumboek “Der moat syld wurde”; te koop in de Friese boekwinkels of bestel hier.

 

FILM(ARCHIEF)

Fries Film en Audio Archief

Eerste vaart van Skûtsje It Doarp Huzum, 1968

LC Video

Skûtsje Huzum bereidt zich voor op de strijd om het kampioenschap, 2013

JILT

Heal wyn, oan ‘e wyn, 2017

 

 

Morgen ‘op ‘e lûken fan it skûtsje’… Leeuwarden.