Langweer wint Amateursilen 2023

Zaterdag 16 september organiseerde de commissie VSB het Amateursilen, de jaarlijkse wedstrijd waarbij de vaste schippers het helmhout van hun skûtsje uit handen geven aan een zogenaamde ‘gelegenheidsschipper’. Er stond helaas niet veel wind op de Snitser Mar, waar elf SKS-skûtsjes aan de start verschenen.

De ochtendwedstrijd werd gewonnen door het Langwarder skûtsje met Herman Roffel als schipper. Het Grouster kampioensskûtsje met aan het roer Ulbe Visser, jongste zoon van Douwe, eindigde op de tweede plaats. Auke de Groot werd met het skûtsje van Woudsend derde.

Herman Roffel (Langweer)

Ulbe Visser (Grou)

Auke de Groot (Woudsend)

Na de lunch ging de middagwedstrijd van start. De wind nam dusdanig af dat er te weinig overbleef om een wedstrijd te kunnen zeilen. De wedstrijdleiding besloot de wedstrijd af te breken. Hierdoor werd de uitslag van de ochtendwedstrijd ook de daguitslag.

Steffen Huisman (Leeuwarden)

Jan Andringa (Joure)

Lute Bles (Drachten)

Mark van der Sluis (Earnewâld)

Herman Roffel en Harmen Brouwer (Langweer)

Uitslag Amateursilen 2023

Uitslag Skûtsje Schipper
1. Langweer Herman Roffel
2. Grou Ulbe Visser
3. Woudsend Auke de Groot
4. Drachten Lute Bles
5. Joure Jan Andringa
6. Lemmer Jannes Willems
7. Sneek Willem Covers
8. Leeuwarden Steffen Huisman
9. Huizum Sander Meeter
10. d’Halve Maen Marloes Vos
11. Earnewâld Mark van der Sluis

Oud-schipper Wiemer Hoekstra overleden

Na een lange en zware ziekte is op 93-jarige leeftijd in Drachten overleden Wiemer Hoekstra. Hij was vier jaar lang, van 1989 tot 1993, schipper op het Drachtster skûtsje. Zijn hele leven was, naast het varen als beroepsschipper, het skûtsjesilen in de SKS.
Wiemer Hoekstra was de derde zoon van schipper Aldert Hoekstra uit Earnewâld. Die werd in 1955 gevraagd schipper te worden op de Twee Gebroeders, dat was aangekocht door twee Drachtster zakenlieden, Akko van der Veen en Jaap van der Woude. Hoekstra was al bemanningslid op dat schip, bij schipper Tjalling van der Veen. Die deed vanaf het begin van de SKS in 1945 mee.
De Twee Gebroeders is het enige schip dat de SKS-historie van begin tot einde heeft meegemaakt. Dat heeft Wiemer Hoekstra dus ook, want als jonge jongens zaten hij en zijn broers Hattum, Hilbert en Gerben al aan boord van het skûtsje. In de beginjaren zeilden ze een paar keer naar de tweede plek in de competitie, later eindigde het skûtsje veelal wat achteraan.
Later nam broer Hattum het roer over van heit Aldert. Hattum stopte niet zo snel, zodat er voor fokkenist Wiemer slechts vier jaar overbleven om als schipper te dienen op het familieskûtsje. Toen zorgden rugklachten ervoor dat hij moest stoppen.
Wiemer Hoekstra liet het skûtsjesilen nooit los, ook niet toen hij aan de wal kwam te wonen in Drachten. Hoekstra kwam in de originaliteitscommissie van de SKS. Hij was steeds aanwezig bij de wedstrijden om iedereen te vermaken met smeuïge, historische details uit het verleden van de SKS. Dat deed hij ook in het skûtsjemuseum in Earnewâld. Terecht werd hij lid van verdienste van de SKS.
Daardoor en vanwege de tweede plaats die hij als schipper eens bereikte in 1991 in de wedstrijd van Terherne, blijft zijn naam voor eeuwig en altijd verbonden aan de SKS. Helaas moet de skûtsjefamilie verder zonder zijn mooie verhalen. Echtgenote Nanke en de kinderen wordt veel sterkte toegewenst.

Wedstrijddata SKS-Kampioenschap 2024

Het SKS-Kampioenschap Skûtsjesilen 2024 zal – onder voorbehoud van goedkeuring door de Ledenvergadering – worden gehouden van zaterdag 3 tot en met vrijdag 16 augustus.

Volgens traditie is het SKS-Kampioenschap Skûtsjesilen in de eerste twee weken van de noordelijke bouwvak.

Wedstrijddata SKS-Kampioenschap 2024:

Za 3 augustus – Grou
Ma 5 augustus – De Veenhoop
Di 6 augustus – Earnewâld
Wo 7 augustus – Terherne
Do 8 augustus- Langweer
Vr 9 augustus – Elahuizen
Za 10 augustus – Stavoren
Ma 12 augustus – Woudsend
Wo 14 augustus – Lemmer 1
Do 15 augustus- Lemmer 2
Vr 16 augustus – Sneek

#SKS24

Slotavond SKS-Kampioenschap 2023

Het bestuur van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen wil iedereen bedanken die op welke wijze ook, een bijdrage heeft geleverd aan een machtig kampioenschap 2023!

 

Na de openbare huldiging voor alle skûtsjefans op het Starteiland, met de overhandiging van het Sulveren Skûtsje aan Douwe Azn Visser, volgde ’s avonds de traditionele Feestelijke Prijsuitreiking voor de ‘SKS-skûtsjefamilie’.

Wethouder en 1e locoburgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân, Marianne Poelman, roemde de SKS-familie. “Het was genieten op de mooiste plekjes van Fryslân.”

Ook Commissaris van de Koning, Arno Brok, was vol lof. Hij was er bijna alle dagen bij. “De matadoaren fan de marren, wat kinne wy wiis wêze op dizze moaie sport.” Ook de pers grote dank over hoe zij de sport onder de aandacht wisten te brengen. De SKS raakt ons in het hart. De Provinciale Stimuleringsprijs ging dit jaar naar Willem Uzn Zwaga van het skûtsje De Takomst, waarmee hij jeugd wil opleiden voor de ’takomst’.
De Provinciale Waarderingsprijs ging naar Hendrik Hak. Hij heeft er mede voor gezorgd dat de SKS op de werelderfgoedlijst voor Immaterieel Erfgoed is gekomen.
Pier Damstra van de Wedstrijdcommissie Sneek reikte de prijzen van de slotwedstrijd op de Snitser Mar uit. Net als vorig jaar ging de Zilveren Waterpoort naar Sytze Brouwer van het skûtsje de Gerben van Manen uit Heerenveen.
Renate Venema reikte namens de SKS-hoofdsponsors Dijkstra Draisma, FB Oranjewoud en de Friese Rabobanken nogmaals het Sulveren Skûtsje uit aan Douwe Azn Visser (Grou). Zij vroeg ook een enorm applaus voor alle vrijwilligers.
Als laatste was SKS-voorzitter René Nagelhout aan het woord. “Wat hebben we weer een fantastische veertien dagen achter de rug! Een groot compliment voor alle 14 schippers en hun bemanningen. De SKS is uniek, laten we ervoor zorgen dat wij dat bewaren voor ons nageslacht.”
Speciale aandacht en dank voor Geartsje de Vries en Anne Oosterhaven, zij verzorgden dit jaar voor het laatst de Feestelijke Prijsuitreiking.
Tot slot werden een voor een de schippers naar voren gebracht.
De top drie – Grou, Lemmer en Heerenveen – nam plaats op het podium waar Douwe Azn Visser de krans en kampioensschaal kreeg uitgereikt. Hierna werd gezamenlijk It Frysk volkslied gezongen.
Na het officiële deel was het tijd voor de felicitaties voor de kampioenen, muziek & ontspanning.

Eildert Lzn Meeter benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Eildert Lzn Meeter (1942) is vrijdag op het Sneeker starteiland tijdens het slotfeest van de SKS benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. “Hy is ien fan de spanribben fan de SKS”, zei Commissaris van de Koning Arno Brok die hem de versierselen opgespelde.

“Wat helje jim no mei my út?”, fluisterde Meeter in de coulissen vlak voordat hij door de commissaris naar voren werd geroepen op het podium en een langdurige staande ovatie van de zaal kreeg.

Eildert Meeter, zoon van de legendarische Lodewijk, werd door Commissaris Brok geprezen om zijn jarenlange inzet voor de SKS, waarvan hij lid van verdienste is. Hij was tussen 1989 en 1996 schipper op It Doarp Huzum en een van de oprichters van de Vereniging van Schippers en Bemanningen (VSB), waarvan hij ook voorzitter was.

Meeter is erelid van de Vriendenclub van het Huzumer Skûtsje. De oud-schipper zette het Jeugdzeilen op en hij is nog steeds actief voor de stichting Foar de Neiteam.

De drie boeken die hij schreef, Meeter na meeter, 50 jaar met de kop ervoor en Van scheepsrat tot huisjeskloot, hebben volgens de commissaris bijgedragen “oan it behâld fan ús kulturele erfguod”.

Over Van scheepsrat tot huisjeskloot zei Brok: “Jo sketse in úterst autentyk byld fan it libben oan board yn de fyftiger jierren. In tiid fan hurd wurkjen. Gjin maklike tiid, mar dochs waard der folop genoaten fan it libben. In prachtich dokumint, in weardefol tiidsbyld.”

Brok noemde Meeter – “de heit fan myn klusjesman” – een sociaal mens, een emotionele man, bescheiden en met het hart op de goede plaats.

Meeter was zichtbaar onder de indruk van de woorden en de onderscheiding. Toen zijn vrouw Sinie waarmee hij zestig jaar is getrouwd, zijn kinderen Lodewijk, Annie en Hannie (zij woont in Zwitserland) op het podium kwamen, hield hij het niet droog. “Tank foar dizze moaie ûnderskieding”, zei Meeter waarop hij opnieuw een staande ovatie van de zaal kreeg.

Tweede dagzege Heerenveen; Grou gehuldigd

Met de tweede dagzege behaalden Sytze Brouwer en zijn bemanning van Heerenveen de derde plek in het eindklassement. Zij deden het hoogsthaalbare wat ze zelf in de hand hadden. Verder waren zij afhankelijk van Leeuwarden, Lemmer en Earnewâld. Albert Jzn Visser (Lemmer) had genoeg aan de vierde positie om uiteindelijk ‘best of the rest’ achter SKS-kampioen Grou te worden. Sytze: “We konden maar één ding doen vandaag, eerste worden. Verder zien we wel!”

Tijdens de rûtebesprekking in It Foarûnder op het Starteiland bij Sneek werden de schippers welkom geheten door voorzitter Pier Damstra van de Sneker commissie. Wedstrijdleider Theo de Groot introduceerde de zogenaamde Sneek-baan, een wedstrijdbaan met zes boeien en drie kruisrakken. Dat beloofde een mooie silerij te worden. Iedereen keek uit naar de spannende strijd om de overige twee podiumplaatsen achter SKS-kampioen Grou. Leeuwarden, Lemmer, Earnewâld en Heerenveen stonden onderling op zes punten verschil.

Vanuit de start was gelijk duidelijk met welke intentie de Heerenveensters aan de wedstrijd begonnen. Zij kozen gelijk de aanval en samen met Joure maakten zij de lange bakboordslag om vervolgens over stuurboord op de bovenste boei af te zeilen. Grou had een akkefietje met Akkrum bij de startlijn en draaide om en ging opnieuw van start. Even hing de protestvlag bij Pieter Ezn Meeter, maar deze werd gedurende de wedstrijd weer weggehaald.

Na de eerste boventon lag een groene spreaderton om de skûtsjes richting het voordewindse rak wat meer ruimte te geven. Joure haalde in dat rak Heerenveen in en beiden kwamen als eerste bij de benedenwindse boei. De nummers drie tot en met veertien lagen allemaal naast elkaar op de Snitser Mar. Twaalf skûtsjes naast elkaar! Zou dat wel goed komen bij de boeironding? Langweer lag helemaal buitenst en moest geduldig wachten tot de andere skûtsjes de boei hadden gerond. Akkrum zag een gaatje bij Grou en dook daarin. Dankzij de stuurmanskunsten van de schippers ging het allemaal zonder al te veel problemen.

Leeuwarden en Lemmer gingen gelijk overstag het kruisrak in. In twee slagen kwamen de twee koplopers bij de tweede boventon, waar Heerenveen enigszins werd gehinderd door Joure maar wel de koppositie terugpakte. Vanaf dat moment gaf Sytze Brouwer deze niet meer uit handen en zag hij zijn voorsprong steeds groter worden. Enige tijd lag Heerenveen virtueel op de tweede plek in het klassement, doordat Earnewâld op plek vijf, Lemmer op acht en Leeuwarden zelfs op plek tien lagen. Maar de strijd was nog niet gestreden. Ook voor de dagprijzen was nog niets beslist.

De Sneker Pan wilde op het thuiswater nog iets moois laten zien en koos zowel in de kruisrakken als de voordewindse rakken vaak een eigen koers. Samen met Johannes Hzn Meeter (Huizum) en Sieberen van Terwisga (Earnewâld) streed Jappie Dzn Visser om de derde positie. Na een volledige route zeilen lag Earnewâld op de derde plek achter Heerenveen en Joure en lagen Leeuwarden en Lemmer nog altijd achterin. Earnewâld kwam in een loefduel met Grou terecht en Leeuwarden wist te profiteren, waardoor Willem Uzn Zwaga even virtueel de tweede plek in het klassement had. Maar even later kwam Lemmer alweer langszij en lagen zij op die positie.

Sneek wist nog te profiteren van een loefduel tussen Joure en Huizum en schoof naar de tweede plek in de wedstrijd. Om 16.00 uur kwam de afkortvlag op het finishschip en besloot Heerenveen het kampioenschap, net als vorig jaar, met een overtuigende dagzege. Daarachter behaalde Sneek voor eigen publiek de tweede plaats. Huizum finishte als derde en de Lemsters waren geklommen naar de vierde plek. Dat betekende dat zij definitief op de tweede plaats in het klassement eindigden. De dagzege zorgde ervoor dat Heerenveen als derde op het eindpodium staat. Met slecht 0,1 punt voorsprong op Leeuwarden.

Het publiek was weer in grote getale naar het Starteiland gekomen. Daar zagen zij dat Douwe Azn Visser (Grou) het Sulveren Skûtsje kreeg overhandigd uit handen van Renate Venema, directievoorzitter Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland.

We kijken terug op een enerverend kampioenschap met een oppermachtig Grouster skûtsje. Tijdens de eerste wedstrijd op ‘e Lemmer was de nieuwe SKS-kampioen, met maar liefst vijf dagoverwinningen, al bekend. Het zevende kampioenschap (2005, 2009, 2014, 2017, 2018, 2019 en 2023) voor schipper Douwe Azn Visser. Voor het Grouster skûtsje was het de zestiende keer. Debutantschippers Sieberen van Terwisga (Earnewâld) en Lodewijk Jzn Meeter (d’Halve Maen) eindigden respectievelijk als vijfde en elfde in het eindklassement.

 Op naar het SKS-Kampioenschap 2024!  #SKS24

 

Oppermachtig Grou SKS-kampioen 2023

Douwe Azn Visser en zijn bemanning van het Grouster skûtsje hebben met een vierde dagzege op rij en de vijfde in totaal het SKS-kampioenschap 2023 op de eerste wedstrijddag op ‘e Lemmer beslist. “Kampioen 2023… met overmacht ja!” oordeelde de zevenvoudig SKS-kampioen na de finish. “Het zat ons de hele middag wat mee, maar we hebben ook zo’n stabiele ploeg. Fantastisch! Ook ons nieuwe zeil is geweldig, we hebben nog nooit zo’n macht gehad.”

De eerste wedstrijd in de baai van Lemmer werd georganiseerd door de Leeuwarder commissie. Bij de rûtebesprekking leek het er nog op dat de skûtsjes met een oostelijke wind een op-en-delbaan zouden zeilen. Richting twee uur draaide de wind steeds noordelijker en daardoor verscheen de Friese vlag op het startschip, ten teken van de zandloperroute. De wind kwam van over het dorp en was een beetje vlagerig. Dat maakte het zowel voor de schippers als de commissie geen gemakkelijke middag.

Wie voor aanvang van de wedstrijd nog twijfelde of Grou de nieuwe SKS-kampioen zou worden, wist na de eerste boeironding genoeg. Vanuit de start kwamen de Grousters al snel achter Pieter Ezn Meeter (Akkrum) te liggen die wat in een windstilte terechtkwam. Earnewâld zeilde via andere slagen op de bovenboei af en pakte brutaal de leiding voor Grou. D’Halve Maen wilde als een van de eerste skûtsjes de boeironding inzetten maar viel compleet stil. Het werd een totale ‘gribus’ door het wegvallen van de wind. De Súdwesthoek glipte als derde met Earnewâld en Grou mee, terwijl de skûtsjes daarachter veel moeite moesten doen om het voordewindse rak in te komen.

Auke de Groot (Súdwesthoek) was in 2018 nog heer en meester in de Lemster baai en dat gevoel leek hij vandaag weer te hebben. De nummer 1 en 14 van het klassement rondden na elkaar de benedenwindse boei, gevolgd door Earnewâld. In het tweede korte kruisrak naar het publiek langs de Industrieweg vergrootte Grou de voorsprong op zijn achtervolgers. Langweer en Joure knokten zich met aanvalsslagen naar voren en stegen naar plek vijf en zes ten koste van Drachten. Heerenveen kwam helemaal in het achtereind terecht en moest opnieuw aan een inhaalrace beginnen.

Ook regerend SKS-kampioen Lemmer had het lastig op het thuiswater en wist niet uit de middenmoot naar voren te komen. Hierdoor was al snel duidelijk dat de Grousters op kampioenskoers lagen. Zij toonden macht en begonnen voor de tweede keer aan het korte kruisrak terwijl Joure, de nummer zes, de bovenste boei bij het strand nog moest ronden. Zo kwam het wedstrijdveld steeds verder uit elkaar te liggen. Lodewijk Jzn Meeter (d’Halve Maen) zeilde heel knap steeds verder naar voren en maakte de juiste keuzes in het lange kruisrak waardoor hij drie plekken naar voren schoof.

Earnewâld, de nummer vijf in het klassement, zag zijn concurrentie op achterstand en opende de aanval op de Súdwesthoek. Ook Harmen Brouwer van Langweer mengde zich in de strijd om de tweede positie. De wisselingen in het veld vonden vooral plaats in de kruisrakken, waar ook De Sneker Pan even goed naar voren wist te komen. Later zakte Jappie Dzn Visser weer iets terug in het veld. Auke de Groot (SWH) hield knap stand op de tweede plaats en verdedigde de positie achter koploper Grou met hand en tand. Terwijl er nog volop werd gestreden om de positieverbeteringen, zeilde het Grouster skûtsje na zo’n twee uur varen richting de finish voor het publiek.

Met vijf dagzeges en een vijfde plaats als slechtste wedstrijd zijn de Grousters volkomen terecht de nieuwe SKS-kampioen. Er stond dit jaar geen maat op Douwe Azn Visser en zijn bemanning. De strijd om plek twee in het klassement is ongemeen spannend. Lemmer werd negende en staat eentiende punt voor op Heerenveen dat als twaalfde finishte. Daarachter staat Earnewâld op eentiende als vierde in het klassement. Ook Leeuwarden, Akkrum en Joure doen nog volop mee om de podiumplaatsen achter Grou.

Morgen zeilen de skûtsjes hun tweede wedstrijd in de Lemster baai, met WSV Zevenwolden als wedstrijdcommissie.

Grou regeert op Hegemer Mar

Het Grouster skûtsje domineerde op de Hegemer Mar bij Woudsend. Na de overwinning van gisteren behaalde het de derde overwinning op rij en vierde in totaal. Douwe Azn Visser: “We hebben geweldig gezeild, met macht. Het schip loopt goed, de bemanning is goed, het gaat allemaal perfect!”

De tweede wedstrijd van het SKS-kampioenschap op De Veenhoop werd vanwege te harde wind afgelast. Vandaar dat bij Woudsend een inhaalwedstrijd gezeild werd. Doordat de wind meer westelijk was gedraaid ten opzichte van gisteren koos de wedstrijdcommissie Woudsend vandaag voor een op-en-delbaan.

De meeste skûtsjes zochten over stuurboord hun positie achter de startlijn en draaiden vervolgens door de wind om met een bakboordslag aan de wedstrijd te kunnen beginnen. Tijdens de eerste start was de Sneker Pan te vroeg over de lijn en draaide gelijk terug om opnieuw van start te gaan. Ook het Lemster skûtsje zagen we weer teruggaan naar de startlijn. Waren zij dan ook te vroeg gestart? Zelf vonden zij van niet en dus verscheen de protestvlag in het want. Een protest tegen de wedstrijdcommissie.

Er bleek een procedurefout te zijn gemaakt. De wedstrijdcommissie nam haar verantwoordelijkheid en riep, ondanks dat de wedstrijd al even op gang was, alle skûtsjes terug. Heel erg jammer voor de skûtsjes die op dat moment vooraan in de wedstrijd lagen, maar de enige juiste beslissing voor een eerlijke wedstrijd. Even een reset voor de wedstrijdcommissie die opnieuw de startlijn moest uitleggen. Ook aan boord van de skûtsjes moest de knop om en de focus op een nieuwe start.

Tijdens de tweede start was niemand te vroeg. Het Drachtster skûtsje leek wat te laat over de startlijn en koos direct voor een stuurboordslag achter het hele veld langs. D’Halve Maen en Akkrum hadden een goed eerste kruisrak en kwamen als eerste bij de boventon. Ook Earnewâld, dat over stuurboord op de boei zeilde, zat er meteen weer goed bij en dook in het gat achter de voorste twee skûtsjes. Heerenveen kwam helemaal verkeerd uit bij die eerste boeironding en moest uiteindelijk alle skûtsjes voor laten gaan. Sytze Brouwer en zijn bemanning begonnen met achterstand aan een inhaalrace, die gelijk in het voordewindse rak werd ingezet.

Beide debutantschippers, Lodewijk Jzn Meeter (d’Halve Maen) en Sieberen van Terwisga (Earnewâld), kwamen als eerste bij de zogenaamde ‘gate’. Elk kozen zij een andere onderton en dat maakte deze baan zo mooi om naar te kijken. Welke keuze blijkt het beste uit te pakken? Na het kruisrak ging Earnewâld met Grou in duel voor de koppositie. Sieberen van Terwisga draaide zijn skûtsje net voor de kop van Grou, maar moest nog door de wind. Bij de tweede ronding van de bovenboei nam Douwe Azn Visser de leiding en de klassementsleider bleek ook vandaag weer oppermachtig.

Heerenveen vond al snel aansluiting bij Lemmer, met slechts eentiende punt verschil naaste concurrenten voor de tweede plaats in het klassement. Klaas van der Meulen (Woudsend) zeilde een prima wedstrijd rond plek zes/zeven en durfde af en toe bij de ondertonnen andere keuzes te maken dan de skûtsjes die voor hem lagen. Ook Willem Uzn Zwaga (Leeuwarden) koos voor de aanval en volgde niet de vloot voor hem. Zijn moed werd beloond en hij belandde na een prachtig kruisrak bij de derde ronding van de bovenboei op de tweede plaats achter Grou.

Voor Langweer ging het op diezelfde plek helemaal mis. Harmen Brouwer ging laat overstag en kwam heel dicht voor Earnewâld terecht. Bij de ronding raakte zijn skûtsje de ton en dus koos hij ervoor om een rondje extra te zeilen. Als hekkensluiter ging Langweer het voordewindse rak in. Inmiddels had Heerenveen Lemmer ingehaald en voor de wind pakte de Gerben van Manen nog vier plekken. Er stond geen maat op de Grousters die steeds verder uitliepen. Ook Leeuwarden sloeg een gat met zijn achtervolgers en finishte uiteindelijk als tweede.

Het werd nog een spannende finish tussen d’Halve Maen en Earnewâld. Lodewijk Jzn Meeter behaalde met de derde plek zijn eerste punt voor het Vleugelklassement. Heerenveen deed goede zaken voor het klassement en finishte als vijfde, terwijl Lemmer met de jarige Albert Jzn Visser bleef steken op plek acht. Huizum en Akkrum finishten, schot op schot, als negende en tiende. Drachten werd elfde voor Sneek, Súdwesthoek en Langweer.

Vanavond is de feestelijke intocht in Lemmer, waarbij de skûtsjes door het Dok gaan. Aanvang rond 19.00 uur.

 

 

Derde dagzege Grouster skûtsje

Er werd een prachtige, lange wedstrijd gezeild op de Hegemer Mar bij Woudsend. Minder wind dan afgelopen zaterdag op het IJsselmeer, maar wel dezelfde winnaar. Douwe Azn Visser en zijn bemanning van het Grouster skûtsje behaalden hun derde dagzege van dit SKS-kampioenschap. “Saai? Absoluut niet, dit is juist genieten”, klonk de Grouster schipper tevreden. “Het was een geweldig mooie wedstrijd. Wij konden wegkomen doordat de andere skûtsjes met elkaar in de strijd waren. Maar Heerenveen ging vandaag ook als de brandweer.”

Tijdens de rûtebesprekking in MFC De Driuwpôle in Woudsend gaf de nieuwe wedstrijdleider Bart Lekkerkerker uitleg over de baan die gezeild zou gaan worden. Een lange, smalle zandloperroute met de kruisrakken richting het publiek op de Yndyk. Even had de commissie getwijfeld over een op-en-delbaan, maar daarvoor is het belangrijk dat je een stabiele wind hebt en die was er vandaag niet.

De wedstrijd werd volgens traditie geopend met een algehele valse start. Te veel skûtsjes passeerden de startlijn voordat het startschot klonk. Tijdens de tweede start was de buitom-regel actief. Dat betekende dat de Súdwesthoek, die te vroeg van start ging, buiten om de onderste boei van de startlijn moest voordat de achtervolging kon worden ingezet. De skûtsjes die bovenin van start waren gegaan, gingen al vrij snel door de wind voor een stuurboordslag.

In het kruisrak lagen de skûtsjes verspreid over de Hegemer Mar en gespannen keek het publiek uit naar welk skûtsje als eerste bij de bovenste boei met ‘gele pet’ zou verschijnen. Johannes Hzn Meeter (Huizum) lag over bakboord en pakte de koppositie voor Grou en Akkrum die over stuurboord naar de boei zeilden. Earnewâld volgde op de vierde plaats vóór Heerenveen en Joure. De drie groene skûtsjes, Lemmer, Leeuwarden en Sneek, rondden de boei daarna. Auke de Groot (Súdwesthoek) was met valse start geklommen naar plek elf en de beide Drachtster skûtsjes sloten de vloot.

‘Foar it lapke’, voor de wind, naar de benedenwindse ton wisten de Grousters de leiding te nemen en deze gaven ze daarna niet meer uit handen. Rak na rak nam de voorsprong van de klassementsleider, met de oranje wimpel aan de opstekker, toe. Maar de strijd daarachter was nog lang niet gestreden. Sytze Brouwer (Heerenveen) zeilde een prachtig kruisrak en zette de aanval in op Akkrum en Huizum. Dat resulteerde in de tweede plaats bij de tweede bovenboei. Akkrum verloor maar liefst vier plekken, terwijl Joure en Leeuwarden naar voren stoomden en als vierde en vijfde de boei rondden.

De Súdwesthoek hield lange tijd stand op de tiende plek, met Sneek, d’Halve Maen, Drachten en Woudsend op de laatste plaatsen. Voorin liep de top drie, bestaande uit Grou, Heerenveen en Huizum, steeds iets verder uit. Na twee volledige routes zeilen was Pieter Ezn Meeter (Akkrum) knap teruggekomen op de vijfde plaats en zette de aanval in op Joure. Maar Rinus de Jong (Joure) keek liever vooruit en had zicht op de nummer drie Huizum. In de middenmoot barstte in de derde route de strijd volledig los. Joure wist Huizum in te halen en Akkrum moest zijn best doen om Leeuwarden van zich af te houden. Lemmer ging de strijd aan met Langweer en kon in de laatste route zelfs nog Leeuwarden voorbij.

Om kwart over vier stuurde Douwe Azn Visser (Grou) zijn skûtsje over de finish voor zijn derde dagoverwinning. Heerenveen volgde op plek twee en Joure finishte als derde. Woudsend deed goede zaken en was inmiddels naar voren gekomen en werd elfde. De slagen aan het begin van de vierde route pakte slecht uit voor de Súdwesthoek dat als viertiende achter d’Halve Maen en Drachten finishte.

Morgen om 11.00 uur de Inhaalwedstrijd van de wedstrijd op De Veenhoop, opnieuw op de Hegemer Mar bij Woudsend.

 

Overtuigende winst Grou op IJsselmeer bij Stavoren

Na regen komt zonneschijn… én wind! Die laatste zorgde voor een ‘moaie silerij’ op het IJsselmeer bij Stavoren. Met de golfslag ook net even andere omstandigheden dan de skûtsjes in voorgaande wedstrijden gewend waren. Douwe Azn Visser en zijn bemanning van het Grouster skûtsje wisten hier als beste mee om te gaan. Met ruime voorsprong op nummer twee Langweer behaalden de Grousters hun tweede dagzege. “Hij batste er lekker in vandaag”, aldus de klassementsleider. “Het belangrijkste was om vrije wind te hebben en dat lukte. Dit is heel mooi!”

Wedstrijdleider Piet Blaauw van Zeilvereniging IJsselmeer, die dit jaar het 65-jarig jubileum viert, heette iedereen welkom bij de rûtebesprekking in MFC De Kaap op Staveren. Als initiatiefnemer van de zogenaamde ‘gatebaan’ of op-en-delbaan bij de SKS was het geen verrassing dat deze ook vandaag gezeild zou gaan worden. Een wedstrijdbaan met altijd veel spanning en een grotere kans op positiewisselingen. Maar ook een moeilijke baan voor een wedstrijdcommissie om er mooi in te houden.

De start ging vandaag voor de meeste skûtsjes in één keer goed. Alleen Akkrum en Súdwesthoek passeerden de lijn te vroeg en moesten opnieuw van start. Joure en Earnewâld kwamen wat minder goed weg en kozen gelijk voor een stuurboordslag. De skûtsjes die een lange bakboordslag maakten, kwamen over stuurboord op de bovenste boei af. Harmen Brouwer (Langweer) had voldoende voorsprong en kon voor de andere skûtsjes de koppositie pakken. Tweelingbroer Sytze (Heerenveen) volgde op de tweede plaats, gevolgd door Lodewijk Jzn Meeter (d’Halve Maen) die als derde de boventon rondde.

Akkrum wist ondanks de valse start al snel de aansluiting te vinden en lag twaalfde voor Earnewâld en Súdwesthoek. Na de spreaderton volgde het voordewindse rak naar de benedenwindse tonnen. De top drie, Langweer, Heerenveen en d’Halve Maen, kozen voor de bakboordton en Grou rondde als eerste de stuurboordton. Douwe Azn Visser zocht de vrije wind en maakte dezelfde slagen als Langweer vanuit de start had gedaan. Dit bleek een goede keuze voor de Grousters die daarmee de koppositie overnamen en gedurende de wedstrijd hun voorsprong groter zagen worden.

De stuurboordton bleek op dat moment het gunstigst en Lemmer en Woudsend kwamen op de vierde en vijfde plek mooi naar voren. Ook Pieter Ezn Meeter (Akkrum) klom ondanks de valse start steeds meer richting de voorste skûtsjes, dit ten koste van d’Halve Maen die steeds iets verder terugzakte. Terwijl Joure als dertiende voor de derde keer de boventon rondde, begon Grou alweer aan het volgende kruisrak. De dagwinnaar leek al wel bekend. Spannend was wie de tweede plaats zou bemachtigen. Naast Langweer, Heerenveen en Lemmer, mengde ook Willem Uzn Zwaga (Leeuwarden) zich in de strijd.

Na vijf routes zeilen behield Langweer de tweede positie en kon Lemmer nog net voor Leeuwarden de boventon ronden. Heerenveen zakte iets terug naar de vijfde positie. Later bleek dat de ‘onderlijkstrekker’ geknapt was, waardoor schotenman Marinus Looper zijn vingers tussen de blokken had gekregen. Snel werd hij van boord gehaald en gecheckt door de reddingsbrigade. Zijn vingers waren blauw en dik, het topje was geplet en zijn nagel was er af. Eerst maar een nachtje slapen en zien hoe het dan gaat, hopelijk is Marinus maandag weer van de partij. Koploper Grou kreeg hier allemaal niets van mee en behaalde de tweede dagzege van het kampioenschap.

Langweer en Heerenveen kwamen over stuurboord op de finishlijn af en Lemmer en Leeuwarden over bakboord. Harmen Brouwer kon de Lemsters voor blijven en Leeuwarden greep net de vierde plek vóór Heerenveen dat als vijfde finishte. Akkrum hield stand op de zesde plaats en ook Woudsend zeilde een prachtige wedstrijd en werd zevende. Helaas kon Auke de Groot zijn valse start voor het thuispubliek niet goed maken, hij finishte als laatste.

Morgen een rustdag en maandag zeilen de skûtsjes op de Hegemer Mar bij Woudsend.