Topweekend Grouster skûtsje

De afgelopen dagen zijn de SKS-skûtsjes volop in actie geweest op de Snitser Mar. Op vrijdag 16 juni werd er gezeild met bedrijventeams tijdens de Skûtsjes Ûndernimmersdei en op zaterdag 17 juni stond de Waterpoortrace op het programma. Beide dagen kwam het Grouster skûtsje als winnaar uit de bus.

Naast twee teams van de gemeente Súdwest-Fryslân deden zeven bedrijventeams mee aan de jaarlijkse Skûtsjes Ûndernimmersdei georganiseerd door Rotary Sneek-Zuidwesthoek. Met het team van Meplax aan boord behaalde Lodewijk Jzn Meeter, de nieuwe schipper van d’Halve Maen, zijn eerste overwinning. Lemmer en Grou eindigden de eerste wedstrijd op de tweede en derde plaats.

Vervolgens wisselden de teams van skûtsje. Opnieuw pakte team Meplax de overwinning, dit keer aan boord van het Grouster skûtsje. Berko Kompressoren BV, aan boord van de Súdwestehoek, eindigde als tweede en PKF Wallast, aan boord van het Lemster skûtsje, werd derde. Na twee wedstrijden werd een klassement opgemaakt, zowel voor de skûtsjes als voor de bedrijven. Prachtig weer en gezellige mensen zorgden voor een topdag op het water!

Uitslag Skûtsjes Ûndernimmersdei 16 juni 2023

Skûtsjes

 1. Grou (3 – 0,9 | 3,9)
 2. Lemmer (2 – 3 | 5)
 3. d’Halve Maen (0,9 – 7 | 7,9)
 4. Stavoren (6 – 2 | 8)
 5. Huizum (5 – 6 | 11)
 6. Earnewâld (7 – 5 | 12)
 7. Drachten (9 – 4 | 13)
 8. Heerenveen (4 – 10 | 14)
 9. Langweer (8 – 8 | 16)
 10. Joure (10 – 9 | 19)

Bedrijven

 1. Meplax (0,9 (d’Halve Maen) – 0,9 (Grou) | 1,8)
 2. Berko Kompressoren BV (3 (Grou) – 2 (Stavoren) | 5)
 3. PKF Wallast (4 (Heerenveen) – 3 (Lemmer) | 7)
 4. Gem. Súdwest- Fryslân 2 (5 (Huizum) – 4 (Drachten) | 9)
 5. Kamstrup (2 (Lemmer) – 7 (d’Halve Maen) | 9)
 6. Fritom Group (6 (Stavoren) – 6 (Huizum) | 12)
 7. HillFive (10 (Joure) – 5 (Earnewâld) | 15)
 8. Lampe Technical Textiles (9 (Drachten) – 8 (Langweer) | 17)
 9. Gem. Súdwest- Fryslân 1 (8 (Langweer) – 10 (Heerenveen) | 19)

Grou wint Waterpoortrace 2023

Op zaterdag 17 juni kwamen alle veertien SKS-skûtsjes met hun vaste bemanning in actie tijdens de Waterpoortrace, een serieuze testwedstrijd in aanloop naar het SKS-kampioenschap. De Wedstrijdcommissie Sneek moest vanwege te weinig wind de ochtendwedstrijd verplaatsen naar de middag. “De wyn helle letter yn de middei in bytsje oan, wêrtroch der noch in leuke wedstryd syld wurde koe”, zegt schipper Auke de Groot van Stavoren. Uiteindelijk konden er toch gewoon twee wedstrijden gezeild worden.

De Sneker Pan won de eerste wedstrijd vóór Grou en Drachten. Auke de Groot en zijn bemanning van de Súdwesthoek namen revanche op de veertiende plaats van de eerste wedstrijd en finishten de tweede wedstrijd als eerste. Ook Heerenveen herstelde zich na eerst een elfde plek en passeerde de finish als vierde, achter Grou en Lemmer.

Met schipperszoon Albert Visser aan het helmhout zeilde het Grouster skûtsje twee keer naar een tweede plaats. Daarmee wonnen de Grousters de felbegeerde Dicky van der Werf-bokaal. Op het eindpodium stonden nog twee ‘Vissers’. Jappie Dzn Visser eindigde met De Sneker Pan als tweede. Regerend SKS-kampioen Albert Jzn Visser van het Lemster skûtsje werd derde.

Uitslag Waterpoortrace 17 juni 2023

 1. Grou (2 – 2 | 4)
 2. Sneek (0,9 – 6 | 6,9)
 3. Lemmer (5 – 3 | 8)
 4. Drachten (3 – 5 | 8)
 5. Langweer (7 – 7 | 14)
 6. Stavoren (14 – 0,9 | 14,9)
 7. Heerenveen (11 – 4 | 15)
 8. Joure (6 – 9 | 15)
 9. d’Halve Maen (4 – 13 | 17)
 10. Akkrum (10 – 8 | 18)
 11. Leeuwarden (8 – 10 | 18)
 12. Woudsend (9 – 12 | 21)
 13. Huizum (13 – 11 | 24)
 14. Earnewâld (12 – 14 | 26)

Foto’s: Martin de Jong

Grou wint Lemmer Ahoy

Schipper Douwe Azn Visser van Grou heeft de 39de editie van Lemmer Ahoy gewonnen. Een mooie opsteker voor de schipper die in 2022 tweede werd tijdens het SKS-Kampioenschap Skûtsjesilen. Op de tweede plaats eindigde de Lemster SKS-kampioen Albert Jzn Visser.

De jaarlijkse driedaagse wedstrijd met zowel skûtsjes van de SKS en IFKS startte op Hemelvaartsdag zonnig, maar met een zwakke wind. Het was volgens enkele deelnemers ‘lastig’ zeilen vanwege de vele windschiftingen.

Omgeslagen

Vrijdag trok de wind al wat aan en op zaterdagmiddag waaide het zo hard, dat de organiserende Watersportvereniging Zevenwolden besloot de zesde wedstrijd voor Klasse 1 op de slotdag af te gelasten. In de middag waren de IFKS-skûtsjes in de kleine A-klasse Nooit Volmaakt en Ludgerdina Smeltekop omgeslagen. Er raakte niemand gewond en de schepen zijn door onder meer de KNRM weer vlot getrokken.

Veiligheid

“Veiligheid voor alles”, meldde de vereniging op Facebook en daarom werden de wedstrijden (Klasse 1) na vijf races gestaakt. Er deden meer SKS-schippers mee aan Lemmer Ahoy: Pieter Ezn Meeter van Akkrum (vierde), Willem Zwaga van Leeuwarden (zesde), Johannes Hzn Meeter van Huzum (achtste), Sytze Brouwer van Heerenveen (negende), Jappie Dzn Visser van Sneek (elfde), Harmen Brouwer van Langweer (zestiende), Rinus de Jong van Joure (zeventiende), Sieberen van Terwisga van Earnewâld (achttiende) en Auke de Groot van Stavoren (negentiende). In Klasse 1 waarin de SKS-skûtsjes zeilden, waren 23 deelnemers (in totaal waren er 57 skûtsjes, verdeeld over 3 klassen).

Lemmer Ahoy 2023

Lemmer Ahoy 2023

Lemmer Ahoy 2023

Lemmer Ahoy 2023

Lemmer Ahoy 2023

Lemmer Ahoy 2023

Lemmer Ahoy 2023

Lemmer Ahoy 2023

Lemmer Ahoy 2023

Lemmer Ahoy 2023

 

Foto’s: Martin de Jong

Lodewijk Jzn Meeter schipper van d’ Halve Maen

Lodewijk Jzn Meeter wordt de nieuwe schipper op skûtsje d’Halve Maen en volgt daarmee Klaas Westerdijk op. Lodewijk is de zoon van Jappie Lzn Meeter en Aaltje Deelstra.

Jappie was van 2007 tot en met 2012 schipper van het Ljouwerter skûtsje Rienk Ulbesz. Tijdens die periode was Lodewijk adviseur aan boord. In 2010 zeilde hij, omdat zijn vader ziek was, als reserveschipper de twee wedstrijden bij Lemmer.

De 43-jarige Lodewijk Jzn Meeter, die in Donkerbroek woont, getrouwd is en een zoon heeft, zeilt sinds 1995 mee in de SKS-vloot. Hij was in die jaren bemanningslid op het Huzumer skûtsje en dat van Leeuwarden. Van 2014 tot en met 2016 zeilde hij mee met Lodewijk Hzn Meeter op het Huzumer skûtsje.

Van 2009 tot en met 2015 was Lodewijk bestuurslid en vice-voorzitter van de Vereniging van Schippers en Bemanningen (VSB).

 Lodewijk Jzn Meeter tijdens het Amateursilen in 2012

Lodewijk Jzn Meeter tijdens het Amateursilen in 2012

 

Foto’s: Martin de Jong 

 

Algemene Ledenvergadering 2023

De SKS drijft op vrijwilligers en de vereniging wil dat graag behouden, zegt voorzitter René Nagelhout tijdens de drukbezochte algemene ledenvergadering op 11 maart in De Driuwpôlle in Woudsend.

Er worden door overheidsinstanties steeds meer eisen gesteld aan het organiseren van het SKS-Kampioenschap Skûtsjesilen. Dat vergt veel tijd en inzet van de vrijwilligers waar de SKS op draait. “It is foar de SKS wichtich dat it frijwillige karakter behâlden bliuwt, sa as ek de bysûndere struktuer fan ús organisaasje”, aldus Nagelhout. Hij twijfelt niet aan het autonome voortbestaan van de SKS. “Mar wy moatte wol each hâlde foar alles wat der om ús hinne en yn ús fermidden bart.”

Voorzitter René Nagelhout aan het woord tijdens de ALV

Voorzitter René Nagelhout wil dat het vrijwillige karakter voor de SKS behouden blijft.

In het tijdens de ALV door de leden vastgestelde missie & visie-koersdocument is één van de onderwerpen hoe de organisatie met vrijwilligers de SKS-wedstrijden kan blijven organiseren. Er zullen werkgroepen geformeerd worden die invulling aan die vraag gaan geven. Doel is een toekomstbestendige en solide organisatie. Nagelhout: “Wy geane mei yn de ûntwikkelingen mei behâld fan ús krêftige identiteit, mar dat betsjut ek net ’ten koste van alles’ fêsthâlde oan hoe it altyd west hat.”

Secretaris Edou Ritsma

Secretaris Edou Ritsma aan het woord tijdens de ALV.

ALV 2023

Ereleden

Tijdens de vergadering zijn scheidend bestuursleden Jelle van der Meulen (penningmeester) en Ulbe Zwaga (voorzitter Kommisje Amels) benoemd tot erelid van de SKS. Van der Meulen, die verbonden was aan de eigenarencommissie van het Drachtster skûtsje, volgde in 2014 Henk Frankema op als penningmeester. Omdat zijn tweede termijn er op zat, zou Van der Meulen in 2022 stoppen. Maar hij besloot er, met instemming van de leden, nog een jaar aan vast te knopen. Zo kon de penningmeester toch nog een kampioenschap meemaken.

Ulbe Zwaga kwam in 2011 in het bestuur als vertegenwoordiger van de Kommisje Amels. Zwaga is zijn leven lang bij het skûtsjesilen betrokken geweest. Hij zeilde als ranjajongen al mee op het skûtsje van zijn legendarische pake Ulbe en later als bemanningslid bij zijn vader Jeen. Ook als lid van de Zeilvereniging IJsselmeer is Zwaga jarenlang betrokken geweest bij het organiseren van de SKS-wedstrijd op het IJsselmeer bij Stavoren.

Jelle van der Meulen Ulbe Zwaga

Jelle van der Meulen en Ulbe Zwaga benoemd tot erelid van de SKS

Van der Meulen wordt opgevolgd door Jan Douwe de Boer uit Sneek. En de functie van Zwaga wordt vervuld door Durk Nijdam uit Stavoren, die tevens voorzitter van de Kommisje Amels is geworden.

Leden van verdienste

Beene Bles en Piet de Vreeze zijn tijdens de ALV benoemd tot leden van verdienste. Beide mannen zijn jarenlang betrokken geweest bij het skûtsjesilen, waarvan de laatste elf jaar lid van de Kommisje Amels.

Piet de Vreeze was onder meer bemanningslid en schipper op het Jouster skûtsje. Ook was hij een jaar invalschipper op dat van Leeuwarden. Beene Bles was voordat hij de Kommisje Amels kwam versterken, onder meer bemanningslid op het skûtsje van Langweer. Later maakte hij deel uit van de wedstrijdcommissie van Langweer en blijft zich daar vooralsnog voor inzetten.

Piet de Vreeze Beene Bles

Piet de Vreeze en Beene Bles benoemd tot lid van verdienste van de SKS 

Entreegelden, reclame, wimpels

Voor het eerst in lange tijd wordt de entree tot een SKS-wedstrijd verhoogd. Jarenlang kostte een toegangskaartje 2 euro, maar de opbrengst is voor commissies niet toereikend meer om alle kosten te dekken. De plaatselijke commissies innen voortaan 3 euro per persoon.

Uitingen van reclame op skûtsjes zijn bij de SKS niet toegestaan. Op het volgschip mag dat wel, hetzij bescheiden. Tijdens de ALV is door de leden besloten dat er maximaal 10 vierkante meter reclame (was zo’n 7 vierkante meter) mag worden gevoerd op het volgschip.

Op de Skûtsjewimpel van dit jaar staat het 100-jarige skûtsje van Stavoren. Niet alleen het skûtsje Súdwesthoek viert een jubileum. Zowel de eigenarencommissie Stichting Skûtsje Súdwesthoek als de wedstrijdcommissie Zeilvereniging IJsselmeer zijn beide in 1958 opgericht en bestaan 65 jaar. De foarwedstriid op 8 juli zal dit jaar in het teken staan van dit jubileum.

De leden kijken reikhalzend uit naar een nieuw kampioenschap.

 

Wedstrijdverslag SKS 2022 in beeld

Tijdens de algemene jaarvergadering werd onderstaand wedstrijdverslag van SKS 2022 in beeld – door Tom Coehoorn – vertoond.

 

 

Foto’s: Ellen Wester

 

Huizum, 3 augustus 2021

Op deze website is ook deze week volop aandacht voor onze veertien SKS-skûtsjes, hun schippers en bemanningen. Tot en met vrijdag 6 augustus wordt iedere dag een van de veertien schepen in de schijnwerpers gezet. Er is een vraag en antwoord met de eigenarencommissie en/of schipper en er zijn linkjes naar filmpjes van de eigen skûtsjes. Ook verwijzen we naar beelden van Omrop Fryslân, het Fries Film en Audio Archief en het Fries Scheepvaart Museum. En we publiceren fragmenten uit het SKS-jubileumboek ‘Der moat syld wurde!’. Zo hopen we dat iedereen toch het gevoel krijgt een beetje als gast mee te kunnen zeilen ‘op ‘e lûken (op de luiken) fan it skûtsje’.

Johannes Hzn. Meeter     Johannes Hzn. Meeter

Johannes Hzn. Meeter

VRAAG & ANTWOORD

Hoe gaat het nu met jullie, schipper en bemanning? Iedereen stond in de startblokken om twee weken te knallen. Toch?

Bestuur Stichting Vriendenclub Huzumer Skûtsje: “Wij zijn natuurlijk ook erg teleurgesteld dat het kampioenschap niet doorgaat. Want wat was het mooi om de skûtsjes weer te zien strijden in de sprintwedstrijden en foarwedstriid begin juli. Vanuit het bestuur waren we druk in voorbereiding om met rondvaartboot De Klifrak met onze sponsors naar de wedstrijden in Grou en Terherne te gaan. De inschrijvingen stroomden al binnen toen Grou van de kalender verdween… wat nu? Weer een ingelaste Huzumer bestuursvergadering en toen de alternatieven besproken werden kwam het bericht dat er een extra SKS-ledenvergadering gepland werd… met slecht nieuws voor iedereen die houdt van het skûtsjesilen: het gaat niet door…”

Het skûtsje was natuurlijk gereed voor de strijd. Wat hadden jullie er afgelopen tijd aan gedaan?

“Vanaf de laatste editie van Boot Holland in 2020 zijn we al aan het sparen voor nieuwe zwaarden. Deze waren dit voorjaar klaar en zijn in juni “aangehangen” waarna de trainingen konden beginnen.”

Stel, er was dit jaar wel gezeild, op welke plek waren jullie geëindigd? En waarom denk je dat?

“Gezien de stijgende lijn in de eindklassering van 2 keer een zevende plek en in 2019 een vijfde was ons het doel nu een podiumplaats.”

We gaan ervan uit dat we volgend jaar wel weer kunnen zeilen. Hoe gaan jullie je daar op voorbereiden?

“Naast de nieuwe zwaarden komt er ook nog een nieuwe giek. De komende tijd is het belangrijk dat alles er zo goed mogelijk op komt te staan en getrimd wordt. Dan hopen we natuurlijk ook dat er dit najaar nog een gelegenheid komt om ons nog te meten met de andere skûtsjes.”

Zijn er nog andere zaken die je wilt delen?

“Vorig jaar maart hadden wij een benefietconcert georganiseerd met de bands Vangrail en JILT. Dit was helaas het eerste concert dat afgelast werd toen de coronacrisis begon. Nu zijn we anderhalf jaar verder en hopen we in de eerste plaats dat de crisis op zijn eind loopt… en natuurlijk ook dat wij onze fans blij kunnen maken door het concert volgend voorjaar weer te organiseren. En daarna zeilen!”

Kijk voor meer informatie over het Huzumer skûtsje op: www.itdoarphuzum.nl

 

HUIZUM IN BEELD

 Het Huzumer skûtsje met Lodewijk Ezn. Meeter aan het helmhout, 2003

Het Huzumer skûtsje met Lodewijk Ezn. Meeter aan het helmhout, 2003

Na afloop van de wedstrijd bij Grou feliciteert pake Lodewijk winnaar Douwe Jzn. Visser, 2003

Na afloop van de wedstrijd bij Grou feliciteert ‘pake Lodewijk’ winnaar Douwe Jzn. Visser, 2003

Het Huzumer skûtsje in actie, 2008

Het Huzumer skûtsje in actie, 2008

Historische winst voor schipper Lodewijk Hzn. Meeter, 2013

Historische winst voor schipper Lodewijk Hzn. Meeter, 2013

Het Huzumer skûtsje zeilt naar de tweede plek achter Heerenveen, Elahuizen 2018

Het Huzumer skûtsje zeilt naar de tweede plek achter Heerenveen, Elahuizen 2018

Foto’s: Martin de Jong

 

HUIZUM IN WOORD

Fragment uit “Der moat syld wurde!”

 

Huizum kampioen in 1970 en 1971

In de voetsporen van Pake Loadewyk 

Voor Lodewijk Meeter (1915-2006) bestaat het jaar uit twee helften: de tijd vóór het skûtsjesilen en de tijd erna. Het liefst zou hij het hele jaar met zijn platbodem wedstrijden zeilen. In 1953 als het SKS-kampioenschap bij te weinig deelname niet door dreigt te gaan, is hij een van de vier schippers die wel aan de start verschijnt.

Lodewijk Meeter, altijd een schipperspet op met daarop het embleem van een anker, heeft veel bijgedragen aan het skûtsjesilen. Hij zorgt er mede voor dat er voldoende schippers aan de start verschijnen om de SKS-wedstrijd door te laten gaan. Hij benadert de schippers persoonlijk, zodat er in 1954 toch nog zeven skûtsjes meedoen.

Het kost hem wel moeite de schippers te overtuigen, ze hebben nauwelijks geld om van rond te komen. Hij helpt de schippers gratis hun schip op te knappen. Hij smeert teer, vernieuwt het beslag en zet de skûtsjes in de verf. Hij helpt de schipper ook bij het lossen van de lading, zodat deze op tijd bij de wedstrijd kan zijn.

Lodewijk Meeter kampioen in 1970

Lodewijk Meeter met Ulbe Zwaga (links) en Sytze Hobma (rechts), huldiging Sneek 1970

Foto: Archief Eildert Lodewijk Meeter

Ook Meeter heeft het niet breed. Het gezin zet alles opzij voor het wedstrijdzeilen. Zijn vrouw Hânskje moet voor hem en de vijf kinderen Wietske, Eildert, Hidzer, Eildert Klaas en Jappie – ieder dubbeltje omdraaien. Ze varen met vracht en kunnen de inkomsten niet missen. Maar Lodewijk Meeter doet wel mee, skûtsjesilen is wat hij het liefst doet. “As ik net mear sile kin, kin ik krekt sa goed dea”, zegt hij. Op 73-jarige leeftijd stapt hij in 1988 toch van boord en draagt het helmhout van het Huzumer skûtsje over aan zoon Eildert.

Alles blijft bij die wisseling van de wacht bij het oude. Eildert kan het zeilteken LM veranderen, maar laat de initialen van heit staan. “Dat feroarje wy net. Bist raar, dat is én in stikje tradysje én in plúmke op de pet fan ús heit.”

Lees meer in het SKS-jubileumboek “Der moat syld wurde”; te koop in de Friese boekwinkels of bestel hier.

 

FILM(ARCHIEF)

Fries Film en Audio Archief

Eerste vaart van Skûtsje It Doarp Huzum, 1968

LC Video

Skûtsje Huzum bereidt zich voor op de strijd om het kampioenschap, 2013

JILT

Heal wyn, oan ‘e wyn, 2017

 

 

Morgen ‘op ‘e lûken fan it skûtsje’… Leeuwarden.

 

Schipper Klaas van der Meulen van Woudsend wint Foarwedstriid op thuiswater

De SKS Foarwedstriid bij Woudsend is gewonnen door het skûtsje van Woudsend. Schipper Klaas van der Meulen, die dit jaar voor het eerst op het skûtsje deelneemt aan de SKS-wedstrijden, eindigde bovenaan met 3,9 punten. 

Schipper Klaas van der Meulen en zijn bemanning op het achterdek van het Woudsender skûtsje

Schipper Klaas van der Meulen en zijn bemanning op het achterdek van het Woudsender skûtsje

De krachtmeting van de skûtsjes op de Hegemer Mar begon met vertraging. De start werd uitgesteld, omdat er te weinig wind stond. Rond half twaalf begon het te waaien, kracht 1-2. Drie skûtsjes gingen bij de start in de fout. Schipper Harmen Brouwer ging met De Jonge Jan (Langweer) te vroeg over de startlijn en moest opnieuw van start. Schipper Auke de Groot van Stavoren nam de startton mee en ook hij moest nog eens over de startlijn. Schipper Sytze Brouwer van Heerenveen maakte een indringstart en moest eveneens terug.

 Schipper Douwe Azn. Visser (Grou) tevreden met de tweede plek

Schipper Douwe Azn. Visser (Grou) tevreden met de tweede plek

Willem Uzn. Zwaga (Leeuwarden) eindigt als derde tijdens de Foarwedstriid

Willem Uzn. Zwaga (Leeuwarden) eindigt als derde tijdens de Foarwedstriid

Bij de tweede wedstrijd was het wat harder gaan waaien uit zuidwestelijke richting, kracht 2-3. Ook ditmaal gingen een aantal schippers té gretig van start. Naast Sytze Brouwer van Heerenveen passeerden ook schippers Gerhard Pietersma van Earnewâld en Douwe Azn. Visser van Grou te vroeg de startlijn. De Woudsender organisatie had een driehoeksbaan uitgezet. Dankzij de toegenomen wind konden de skûtsjes in anderhalf uur tijd twee volle rondes zeilen.  Na afloop van de wedstrijd was er geen prijsuitreiking. Die zal op een later moment plaatsvinden.

Einduitslag SKS Foarwedstriid 2021:

 1. Woudsend (3 – 0,9 | 3,9)
 2. Grou (5 – 2 | 7)
 3. Leeuwarden (0,9 – 7 | 7,9)
 4. Joure (9 – 3 | 12)
 5. Heerenveen (7 – 6 |13)
 6. d’Halve Maen (4 – 9 | 13)
 7. Lemmer (10 – 4 | 14)
 8. Earnewâld (2 – 14 | 16)
 9. Drachten (6 – 11 | 17)
 10. Langweer (13 – 5 | 18)
 11. Akkrum (8 – 10 |18)
 12. Sneek (11 – 8 | 19)
 13. Huzum (12 – 13 | 25)
 14. Stavoren (14 – 12 | 26)

 

Foto’s: Martin de Jong

 

Earnewâld wint SKS Foarwedstriid bij Lemmer

Exact drie weken voor de start van het SKS kampioenschap 2019 stond voor de SKS skûtsjes de SKS Foarwedstriid op het programma. Dit jaar werden er twee wedstrijden in de Lemster baai gezeild. Dertien skûtsjes verschenen aan de start, aangezien Akkrum vanwege werkzaamheden verstek moest laten gaan.

Earnewâld wint SKS Foarwedstriid

Earnewâld wint SKS Foarwedstriid bij Lemmer

Na de routebespreking in Restaurant de Baai van Lemmer was om 11.00 uur de start van de ochtendwedstrijd. Mooi waren de steeds weer verrassende wendingen en rangschikkingen in het veld. Het Huzumer skûtsje met schipper Johannes Hzn. Meeter zeilde een sterke wedstrijd en kwam als eerste over de finish, gevolgd door Gerhard Pietersma (Earnewâld). Jappie Dzn. Visser (Sneek) hield regerend SKS kampioen Douwe Azn. Visser (Grou) achter zich en finishte als derde.

Het Huzumer skûtsje zeilde een sterke wedstrijd

Het Huzumer skûtsje zeilde een sterke wedstrijd

Zowel Grou als d’Halve Maen kende een valse start tijdens de middagwedstrijd. Klaas Westerdijk besloot vanwege de wedstrijdervaring gewoon door te zeilen, maar werd op de finish dan ook niet ‘afgeschoten’. De Grousters kozen ervoor om opnieuw van start te gaan en zeilden zich toch nog sterk terug tot in de middenmoot. Het Lemster skûtsje met schipper Albert Jzn. Visser liet zich niet kisten tijdens de ‘jubileumwedstrijd’ op thuiswater en wist lange tijd koploper Heerenveen te volgen. Uiteindelijk kwamen toch Leeuwarden en Earnewâld nog voorbij.

Het Lemster skûtsje tijdens de 'jubileumwedstrijd' op thuiswater

Het Lemster skûtsje tijdens de ‘jubileumwedstrijd’ op thuiswater

Heerenveen won de middagwedstrijd

Heerenveen won de middagwedstrijd

Sytze Brouwer (Heerenveen) won de middagwedstrijd vóór Willem Uzn. Zwaga (Leeuwarden). Gerhard Pietersma behaalde met zijn skûtsje Twee Gebroeders de derde plaats waardoor Earnewâld ook de dagwinst pakte.

Op bescheiden wijze werd stilgestaan bij het 60-jarig jubileum van Stichting ‘It Lemster Skûtsje’. Zo was er tijdens de prijsuitreiking, eveneens in Restaurant de Baai van Lemmer, voor elke schipper een mooi bedrukt kruikje met inhoud…

Al met al een proloog precies waar deze voor bedoeld is: voorbereiden en de puntjes op de i zetten voor het kampioenschap. Op vrijdag 26 juli a.s. vindt in Grou de traditionele opening met loting plaats, waarna op zaterdag 27 juli de eerste wedstrijd van het SKS kampioenschap 2019 zal worden gezeild.

 

Winnaar Earnewâld voor het Ir. D.F. Woudagemaal

Winnaar Earnewâld voor het Ir. D.F. Woudagemaal

Einduitslag SKS Foarwedstriid 2019

1. Earnewâld (5 | 2 + 3)

2. Heerenveen (5,9 | 5 + 0,9)

3. Huizum (7,9 | 0,9 + 7)

4. Leeuwarden (9 | 7 + 2)

5. Lemmer (10 | 6 + 4)

6. Grou (10 | 4 + 6)

7. Sneek (11 | 3 + 8)

8. Joure (16 | 11 + 5)

9. Woudsend (19 | 10 + 9)

10. Drachten (20 | 9 + 11)

11. D’Halve Maen (21 | 8 + 13 (dns))

12. Stavoren (23 | 13 + 10)

13. Langweer (24 | 12 + 12)

 

Foto’s: Martin de Jong

SKS Foarwedstriid | 6 juli a.s.

Vanaf vandaag is er nog een kleine maand te gaan voordat het SKS kampioenschap 2019 losbarst. De spanning in de skûtsjevloot stijgt en de laatste belangrijke ‘test’ laat nog maar even op zich wachten. Volgende week zaterdag – 6 juli – staat namelijk de SKS Foarwedstriid op het programma. Dit keer zeilen de SKS skûtsjes twee wedstrijden in de Lemster baai.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • Ontvangst om 09.30 uur bij restaurant de Baai van Lemmer, Vuurtorenweg 17b
 • Kort na ontvangst zal de routebespreking plaatsvinden
 • Start eerste wedstrijd: 11.00 uur
 • Start tweede wedstrijd: 14.00 uur
 • Om ongeveer 16.30 uur prijsuitreiking bij restaurant de Baai van Lemmer

U bent van harte welkom om deze SKS Foarwedstriid 2019 mee te beleven!

 

Foto boven: Martin de Jong

 

Klaas Westerdijk (d’Halve Maen) winnaar SKS Foarwedstriid

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Wedstrijdcommissie Wâldsein werd de SKS Foarwedstriid dit jaar op de Hegemer Mar bij Woudsend georganiseerd. Op zaterdag 14 juli gingen de SKS skûtsjes nog eenmaal de strijd met elkaar aan, voordat op 4 augustus het SKS kampioenschap van start zal gaan.

Verkennen van het wedstrijdwater voor de start

De jubilerende Wedstrijdcommissie Wâldsein bezig met voorbereidingen voor de start

De jubilerende Wedstrijdcommissie Wâldsein bezig met voorbereidingen voor de start

Na de openbare routebespreking was het om 10.30 uur tijd voor de start van de eerste wedstrijd. Het Huzumer skûtsje passeerde de start te vroeg en moest aan een inhaalrace beginnen. Met de weinige wind die er stond, werd dat een moeilijke opgave. Toch wist Johannes Hzn. Meeter nog naar een elfde plek te zeilen.

Start eerste wedstrijd

Start eerste wedstrijd

Albert Jzn. Visser (Lemmer) op zoek naar wind

Albert Jzn. Visser (Lemmer) op zoek naar wind

Weinig wind op de Hegemer Mar

Weinig wind op de Hegemer Mar

Vlak voor de finish spanning op het achterdek van d'Halve Maen

Vlak voor de finish spanning op het achterdek van d’Halve Maen

De eerste plaats tijdens de ochtendwedstrijd was voor het skûtsje d’Halve Maen van schipper Klaas Westerdijk. Willem Uzn. Zwaga volgde met het Ljouwerter skûtsje op de tweede plaats. Jappie Dzn. Visser (Sneek) werd derde vóór Pieter Ezn. Meeter (Akkrum).

De middagwedstrijd begon met het hijsen van de witte vlag, uitstel voor onbepaalde tijd. Toen de strijd toch los kon, verschenen andere skûtsjes in de voorhoede. Nog altijd stond er weinig wind en dus was het zoeken naar de juiste vlaagjes om naar voren te komen. Opnieuw winst voor een skûtsje uit Drachten; ditmaal Jeroen Pietersma met het Drachtster skûtsje de Twee Gebroeders. Huizum volgde op de tweede plaats vóór Sytze Brouwer (Heerenveen) en Albert Jzn. Visser (Lemmer).

Het Jouster skûtsje Oeral Thús

Het Jouster skûtsje Oeral Thús

Teake Klaas van der Meulen (Woudsend) op zijn thuiswater

Teake Klaas van der Meulen (Woudsend) op zijn thuiswater

De zesde plaats voor d’Halve Maen bezorgde Klaas Westerdijk en zijn bemanning de dagwinst. Jeroen Pietersma (Drachten) werd tweede en dankzij constante uitslagen – zevende en vijfde – volgde Rinus de Jong (Joure) op de derde plaats.

Klaas Westerdijk (d'Halve Maen) winnaar SKS Foarwedstriid

Klaas Westerdijk (d’Halve Maen) winnaar SKS Foarwedstriid | Foto: Twitter SKS

Schippers en bemanningen hebben nu nog een paar weken de tijd om de laatste puntjes op de i te zetten. Op vrijdagavond 3 augustus is de traditionele loting in Grou, waarna op zaterdag 4 augustus de eerste wedstrijd van het SKS kampioenschap 2018 zal worden gezeild.

 

Einduitslag SKS Foarwedstriid 2018

 1. D’Halve Maen (6,9 | 0,9 + 6)
 2. Drachten (8,9 | 8 + 0,9)
 3. Joure (12 | 7 + 5)
 4. Akkrum (12 | 4 + 8)
 5. Sneek (12 | 3 + 9)
 6. Huizum (13 | 11 + 2)
 7. Heerenveen (16 | 13 + 3)
 8. Grou (16 | 9 + 7)
 9. Leeuwarden (16 | 2 + 14)
 10. Lemmer (18 | 14 +4)
 11. Woudsend (18 | 6 + 12)
 12. Stavoren (18 | 5 + 13)
 13. Langweer (20 | 10 + 10)
 14. Earnewâld (23 | 12 + 11) 

(Bij gelijk aantal punten telt de laatste wedstrijd het zwaarst)

 

Foto’s: Martin de Jong

 

SKS Foarwedstriid bij 50-jarig jubileum Wedstrijdcommissie Wâldsein

WOUDSEND – Vrijdag 13 juli en zaterdag 14 juli is het feest op en rondom het water van Woudsend. Dan viert de Wedstrijdcommissie Wâldsein namelijk haar 50-jarig jubileum, met onder andere de ‘De SKS Foarwedstriid’.

Op 24 juli 1968 organiseerde de Wedstrijdcommissie Wâldsein voor het eerst een skûtsjewedstrijd. Na drie jaar lang vragen werd de vasthoudendheid van de Wedstrijdcommissie Wâldsein beloond en organiseerden ze de eerste wedstrijd. De Leeuwarder Courant schreef destijds: “Een prachtige wedstrijd op het ruime Heegermeer, waar de dertien tjalken voor het eerst slag met elkaar leverden”.

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum én als opwarmer voor het SKS Kampioenschap 2018, dat zaterdag 4 augustus van start gaat, mag de Wedstrijdcommissie Wâldsein de SKS Foarwedstriid organiseren op zaterdag 14 juli. Een leuke bijkomstigheid is dat op de wimpel van het SKS Kampioenschap 2018 het Woudsender Skûtsje afgebeeld is, ter ere van dit 50-jarig jubileum.

Op vrijdag 13 juli, zullen alle skûtsjes zich verzamelen in de ‘sloepenkom’ van Aquacamping en Jachthaven De Rakken in Woudsend. Vanaf 19.00 uur zullen daar deskundigen aanwezigen zijn die kunnen vertellen over de historie van zowel de SKS als het dorp Woudsend.

Zaterdag 14 juli zal om 09.00 uur de routebespreking zijn, die openbaar is voor iedereen. De eerste wedstrijd start om 10.30 uur, gevolgd door de tweede wedstrijd om 13.00 uur. Vanaf 15.45 uur zal er een feestelijke prijsuitreiking plaatsvinden met onder andere matinee en deze zal duren tot de klok van 18.15 uur. Iedereen is ook hierbij van harte welkom. De beide dagen worden mede mogelijk gemaakt door de Friese Rabobanken.  

[Persbericht: Wedstrijdcommissie Wâldsein]

 

Foto boven: Martin de Jong