Belangrijke data voor in de agenda

2018, het jaar van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa, is van start.

Tijd om alle belangrijke data in de agenda te noteren.

Allereerst de wedstrijddata van het SKS kampioenschap 2018:

Za 4 augustus – Grou
Ma 6 augustus – De Veenhoop
Di 7 augustus – Earnewâld
Wo 8 augustus – Terherne
Do 9 augustus – Langweer
Vr 10 augustus – Elahuizen
Za 11 augustus – Stavoren
Ma 13 augustus – Woudsend
Wo 15 augustus – Lemmer 1
Do 16 augustus – Lemmer 2
Vr 17 augustus – Sneek

Daarnaast zullen de SKS-skûtsjes, net als voorgaande jaren, ook in 2018 ‘extra wedstrijden‘ zeilen.

Za 28 april – Sprintwedstriiden
Vr 8 juni – Rabo Hurdsilerij (Snitser Mar)
Za 9 juni – Friso Bokaal (Snitser Mar)
Vr 15 juni – Skûtsje Ûndernimmersdei (Snitser Mar)
Za 16 juni – Waterpoortrace (Snitser Mar)
Za 14 juli – Foarwedstriid | Jubileumwedstrijd Woudsend (Hegemer Mar)

Opening SKS kampioenschap 2017

De traditionele opening van het SKS kampioenschap vond ook dit jaar weer plaats in de feesttent op het Halbertsmaplein in Grou. Onder grote belangstelling werd de avond geopend door Jan Feike Hoekstra, voorzitter van de Skûtsje Kommisje Grou.

Oud-schipper Berend Mink werd door SKS-voorzitter René Nagelhout benoemd tot Lid van Verdienste.  Mink was van 1988 t/m 2004 schipper op het Grouster skûtsje en werd daarmee in 2000 en 2001 kampioen; van 2011 t/m 2016 was hij schipper op d’Halve Maen. 

SKS-voorzitter René Nagelhout benoemt Berend Mink tot Lid van Verdienste

SKS-voorzitter René Nagelhout (links) benoemt Berend Mink tot Lid van Verdienste

Na een korte pauze en het gezamenlijk zingen van het Frysk Folksliet was het tijd voor de loting. Om de beurt pakten de schipppers een lot uit de pet van wijlen Fokke Wijkstra, waarmee de volgorde van de walstarts bij De Veenhoop en Earnewâld werd de bepaald.

Klaas Westerdijk (d'Halve Maen) loot nummer 1 voor De Veenhoop

Klaas Westerdijk (d’Halve Maen) loot nummer 1 voor De Veenhoop

Douwe Azn. Visser (Grou) kijkt verbeten nadat hij nummer 9 heeft getrokken

Douwe Azn. Visser (Grou) kijkt verbeten nadat hij nummer 9 heeft getrokken

Startnummer 5 voor Sytze Brouwer (Heerenveen) bij De Veenhoop

Startnummer 5 voor Sytze Brouwer (Heerenveen) bij De Veenhoop 

Johannes Hzn. Meeter (Huizum) oogt tevreden met startnummer 2 voor De Veenhoop

Johannes Hzn. Meeter (Huizum) oogt tevreden met startnummer 2 voor De Veenhoop

Welk nummer pakt Willem Uzn. Zwaga (Leeuwarden) uit de pet?

Welk nummer pakt Willem Uzn. Zwaga (Leeuwarden) uit de pet?

De volledige volgorde ziet er als volgt uit:

De Veenhoop | 7 augustus

 1. D’Halve Maen
 2. Huizum
 3. Leeuwarden
 4. Drachten
 5. Heerenveen
 6. Earnewâld
 7. Sneek
 8. Lemmer
 9. Grou
 10. Woudsend
 11. Joure
 12. Stavoren
 13. Langweer
 14. Akkrum

Earnewâld | 8 augustus

 1. Akkrum
 2. Langweer
 3. Stavoren
 4. Joure
 5. Woudsend
 6. Grou
 7. Lemmer
 8. Sneek
 9. Earnewâld
 10. Heerenveen
 11. Drachten
 12. Leeuwarden
 13. Huizum
 14. D’Halve Maen

 De volledige loting voor de walstarts bij De Veenhoop en Earnewâld

De volledige loting voor de walstarts bij De Veenhoop en Earnewâld

 

Foto’s: Martin de Jong

 

Informatie wedstrijddag Terherne | 9 augustus 2017

Teneinde het verloop van de samenvallende Hardzeildag van de Sneekweek en de SKS-wedstrijd bij Terherne zo goed mogelijk te laten verlopen is een draaiboek opgesteld.

Dit is tot stand gekomen in goed overleg en samenwerking tussen de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS), de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS), Provinciale Waterstaat en Rijkswaterstaat.

Uitgangspunten zijn dat zowel KWS als SKS op deze dag kwalitatief goede wedstrijden moeten kunnen organiseren. Onder voorwaarde dat het SKS-publiek bij Terherne deze wedstrijd goed moet kunnen volgen en dat het SKS-publiek dat met boten komt, geen hinder oplevert voor de wedstrijden van de Sneekweek en de SKS.

Het normale programma voor deze dag is aangepast, zodat zowel de SKS als Sneekweek beide hun evenement op dezelfde dag kunnen organiseren. Beide organisaties zijn voor ‘go of no-go’ afhankelijk van de weercondities. Pas op de dag zelf wordt a.d.h.v. de actuele situatie besloten of de wedstrijden doorgang kunnen vinden. Beide organisaties onderhouden hierover continue contact met weerman Piet Paulusma. 

Voor de SKS geldt volgens haar reglement een ‘go/no-go moment’ om 11.00 uur door een advies van haar Minwaarrie. Op deze wedstrijddag kan alleen gestart worden binnen de tijdspanne van 15.55 tot uiterlijk 16.45 uur. Het uiterlijke tijdstip ‘go/no-go’ voor de SKS is om 15.45 uur. Bij doorgang van de wedstrijd wordt dan het waarschuwingssein van 10 minuten voor de start gegeven.

Publiek dat met de boot naar de SKS wedstrijd bij Terherne komt kijken, wordt verzocht om vanaf 15.00 uur te komen. Indien men eerder is, kan men een plek zoeken in het wachtgebied aan de noordkant van het PM-kanaal (snelvaargebied is gesloten deze middag).

De Snitser Mar wordt de gehele dag gebruikt als wedstrijdwater, door zowel de Sneekweek als SKS, vandaar het uitdrukkelijke verzoek niet door de wedstrijdvelden te varen of de organisatie te hinderen.

De vaargeul van het PM-kanaal op de Snitser Mar wordt om 14.00 afgesloten tot 18.00 uur. Alleen beperkte doorvaart voor recreatievaart (met een maximale diepgang 1.70m) is mogelijk aan de bovenzijde – langs gele tonnen – Snitser Mar.

Onderstaande kaarten laten de situatie op de verschillende tijdstippen zien. (Via de link eronder te downloaden als pdf-bestand)

Situatie tussen 09.00 en 14.00 uur

Situatie_Sneekermeer_9_augustus_2017_tussen_09.00_en_14.00_uur.pdf

Situatie tussen 14.00 en 15.00 uur

Situatie_Sneekermeer_9_augustus_2017_tussen_14.00_en_15.00_uur.pdf

Situatie tussen 15.00 en 18.00 uur

Situatie_Sneekermeer_9_augustus_2017_vanaf_15.00_en_18.00_uur.pdf

 

Check voor actuele berichtgeving: https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/berichtgeving/scheepvaart/gebied/result?gebied=409362

 

Pieter Ezn. Meeter (Akkrum) wint SKS Foarwedstriid

Dit jaar was de Snitser Mar bij Terherne het strijdtoneel van de SKS Foarwedstriid. Twaalf skûtsjes zeilden twee wedstrijden; De Sneker Pan en Súdwesthoek waren verhinderd. Schipper Pieter Ezn. Meeter van het skûtsje Eildert Sietez uit Akkrum behaalde een eerste en tweede plaats en werd daardoor, net als vorig jaar, winnaar van de ‘proloog’.

Skûtsje Eildert Sietez (Akkrum) aan kop van het wedstrijdveld

Skûtsje Eildert Sietez (Akkrum) aan kop van het wedstrijdveld

De dag begon met de routebespreking in Paviljoen ‘De Pier’, waarna rond half twaalf de eerste wedstrijd van start ging. Bij een noordwestenwind, kracht drie, zeilden de skûtsjes beide wedstrijden een ‘gate’. Dit houdt in dat zij na het voordewindse rak kunnen kiezen uit een bakboord- of een stuurboord boei, waarna er een kruisrak wordt gezeild.

Klaas Westerdijk (d'Halve Maen) en...

Klaas Westerdijk (d’Halve Maen) en…

...Sytze Brouwer (Heerenveen) streden mee om de plaatsen voorin

…Sytze Brouwer (Heerenveen) streden mee om de plaatsen voorin

Debutantschippers Klaas Westerdijk (d’Halve Maen) en Sytze Brouwer (Heerenveen) streden mee om de plaatsen voorin. Terwijl debutant Willem Uzn. Zwaga (Leeuwarden) genoegen moest nemen met een plek achter in het wedstrijdveld. Akkrum pakte de winst tijdens de ochtendwedstrijd, gevolgd door d’Halve Maen en Heerenveen.

Start van de middagwedstrijd

Start van de middagwedstrijd

Willem Uzn. Zwaga (Leeuwarden) kiest na de start voor een stuurboordslag

Willem Uzn. Zwaga (Leeuwarden) kiest na de start voor een stuurboordslag

Het Lemster voordek in het voordewindse rak

Het Lemster voordek in het voordewindse rak

Pieter Ezn. Meeter kreeg net als vorig jaar de bevestiging dat hij en zijn bemanning, zo vlak voor het kampioenschap, er goed voor staan. Want ook tijdens de middagwedstrijd gingen de Akkrumers lange tijd voor de winst.  Dit keer passeerde Albert Jzn. Visser (Lemmer) echter als eerste de finish. Na een vijfde plaats tijdens de ochtendwedstrijd bleek dit net voldoende voor de tweede plaats in de einduitslag. Heerenveen volgde dankzij twee derde plaatsen als derde.

 Winnaar Pieter Ezn. Meeter (Akkrum | rechts) ontvangt de felicitaties van Albert Jzn. Visser (Lemmer | links)

Winnaar Pieter Ezn. Meeter (Akkrum | rechts) ontvangt

de felicitaties van Albert Jzn. Visser (Lemmer | links)

Met nog slechts drie weken te gaan, stijgt de spanning. Niet alleen bij schippers en bemanningen, maar ook bij de supporters. Iedereen kijkt uit naar een mooi SKS kampioenschap 2017, dat op zaterdag 5 augustus in Grou van start zal gaan.

 

Einduitslag SKS Foarwedstriid 2017

 1. Akkrum (2,9 | 0,9 + 2)
 2. Lemmer (5,9 | 5 + 0,9)
 3. Heerenveen (6 | 3 + 3)
 4. D’Halve Maen (7 | 2 + 5)
 5. Earnewâld (12 | 6 + 6)
 6. Huzum (13 | 4 + 9)
 7. Grou (15 | 8 + 7)
 8. Joure (16 | 12 + 4)
 9. Langweer (17 | 9 + 8)
 10. Woudsend (17 | 7 + 10)
 11. Leeuwarden (22 | 11 + 11)
 12. Drachten (- | 10 + ocs)

 

Foto’s: Martin de Jong 

 

SKS Foarwedstriid | 15 juli a.s.

De SKS Foarwedstriid is de laatste wedstrijd in aanloop naar het SKS kampioenschap 2017 en wordt dit jaar georganiseerd op het wedstrijdwater bij Terherne. 

Zoals gebruikelijk tijdens deze laatste, grote test zeilen de skûtsjes twee wedstrijden.

Publiek kan deze wedstrijden goed volgen vanaf de pier aan de Snitser Mar.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 uur Routebespreking in Paviljoen De Pier (zie locatie op bijgaande plattegrond | Landal Waterpark Sneekermeer)

11.30 uur Aanvang eerste wedstrijd

14.00 uur Aanvang tweede wedstrijd

17.00 uur Prijsuitreiking in Paviljoen De Pier

Plattegrond De Pier Terherne

 

Akkrum wint SKS Foarwedstriid

Het skûtsje Eildert Sietez uit Akkrum pakte drie weken voor de start van het SKS Kampioenschap 2016 de eindoverwinning tijdens de SKS Foarwedstriid op het wedstrijdwater bij Grou. De Gerben van Manen uit Heerenveen eindigde als tweede vóór De Sneker Pan.

Het winnende skûtsje Eildert Sietez uit Akkrum

Het winnende skûtsje Eildert Sietez uit Akkrum

De routebesprekking werd ’s ochtends gehouden in Het Theehuis. Daar kregen de schippers te horen dat er een west/zuidwestenwind stond en dat de start op de Sidebuurster Ie zou plaatsvinden. Via de Wide Ie, Peanster Ie en De Tynje zeilden de skûtsjes vervolgens om het eilandje op de Pikmar en weer terug door De Tynje.

 Ochtendwedstrijd op de Pikmar

Ochtendwedstrijd op de Pikmar

Nog vóór de start moest Grou, dat op zoek was naar een mooie startpositie, uitwijken voor Joure en raakte verstrikt in het riet. Het duurde even voordat de Grousters weer los wisten te komen en de achterstand die zij hierdoor opliepen, konden zij gedurende de eerste wedstrijd niet meer goed maken. 

 Grou raakte verstrikt in het riet

Grou raakte verstrikt in het riet

 Skûtsje Twee Gebroeders uit Langweer

Skûtsje Twee Gebroeders uit Langweer 

Sneek, Lemmer en Heerenveen voerden halverwege de strijd de vloot aan. Joure begon na een negende positie vanuit de start met een mooie opmars naar de vijfde plek achter de Súdwesthoek. Sneek behield de koppositie en finishte de eerste wedstrijd als eerste. Alco Reijenga (Heerenveen) volgde op de tweede plaats vóór het Lemster skûtsje.

Hard werken aan boord van het Ljouwerter skûtsje

Hard werken aan boord van het Ljouwerter skûtsje

Strijd om de tweede plaats tussen Heerenveen en Lemmer

Strijd om de tweede plaats tussen Heerenveen en Lemmer

Bij de middagwedstrijd gingen twee skûtsjes te gretig van start; de nummers één en twee van de eerste wedstrijd: Sneek en Heerenveen. Pieter Ezn. Meeter van Akkrum greep zijn kans en stuurde zijn skûtsje naar de eerste plaats. Douwe Azn. Visser (Grou) volgde als tweede en nam daarmee revanche op zijn eerdere veertiende plek. De gebroeders Pietersma, Gerhard (Earnewâld) en Jeroen (Drachten) streden daarachter om de derde plaats.

Grou op weg naar de tweede plaats tijdens de middagwedstrijd

Grou op weg naar de tweede plaats tijdens de middagwedstrijd 

Broederstrijd tussen de Pietersma's: Drachten en Earnewâld zij aan zij

Broederstrijd tussen de Pietersma’s: Drachten en Earnewâld zij aan zij

It Doarp Huzum verliet helaas met averij de wedstrijd. Akkrum pakte met de beoogd opvolger van adviseur Appie Boorsma op het achterdek de winst tijdens de tweede wedstrijd en daarmee de dagoverwinning. Zowel Heerenveen als Sneek finishten na de valse start in de middenmoot en eindigden respectievelijk als tweede en derde in het dagklassement.

Berend Mink (d'Halve Maen) op bekend Grouster wedstrijdwater

Berend Mink (d’Halve Maen) op bekend Grouster wedstrijdwater

De skûtsjes zijn flink aan elkaar gewaagd

De skûtsjes zijn flink aan elkaar gewaagd

Tijdens deze prachtige zeildag werd eens te meer duidelijk dat veel skûtsjes flink aan elkaar gewaagd zijn. Schippers en bemanningen gaan naar aanleiding van deze resultaten de laatste puntjes op de i zetten. We kijken met elkaar uit naar een mooi SKS Kampioenschap 2016, dat op 30 juli a.s. van start zal gaan.

Einduitslag SKS Foarwedstriid 2016

 1. Akkrum (7,9 | 7 + 0,9)
 2. Heerenveen (9 | 2 + 7)
 3. Sneek (9,9 | 0,9 + 9)
 4. Earnewâld (13 | 10 + 3)
 5. Drachten (13 | 9 + 4)
 6. D’Halve Maen (14 | 8 + 6)
 7. Leeuwarden (14 | 6 + 8)
 8. Lemmer (14 | 3 + 11)
 9. Joure (15 | 5 + 10)
 10. Grou (16 | 14 + 2)
 11. Langweer (16 | 11 + 5)
 12. Súdwesthoek (17 | 4 + 13)
 13. Woudsend (24 | 12 + 12)
 14. Huizum (27 | 13 + 14)

 

Foto’s: Martin de Jong

SKS Foarwedstriid | 9 juli a.s.

De traditionele SKS Foarwedstriid wordt dit jaar georganiseerd op het wedstrijdwater bij Grou; Pikmar en Wide Ie. Het is de laatste wedstrijd in aanloop naar het SKS kampioenschap 2016 dat op 30 juli a.s. op ditzelfde wedstrijdwater van start zal gaan.

De skûtsjes zeilen, zoals gebruikelijk tijdens deze laatste grote test, twee wedstrijden. 

Programma Foarwedstriid:

10.00 uur Routebespreking in Het Theehuis

11.30 uur Aanvang eerste wedstrijd

14.00 uur Aanvang tweede wedstrijd

De prijsuitreiking volgt na afloop in Het Theehuis.

 

Sneek wint SKS Foarwedstriid

Onder tropische omstandigheden werd in de Baai bij Lemmer de traditionele SKS Foarwedstriid gehouden. Deze laatste grote krachtmeting, voordat op 18 juli a.s. de strijd om het SKS kampioenschap losbarst, kon rekenen op een groot aantal toeschouwers vanaf het Lemster strand. De hittegolf zorgde ervoor dat veel mensen de verkoeling van het water hadden opgezocht en tegelijkertijd konden zij de SKS skûtsjes aanschouwen.

De SKS skûtsjes tijdens de laatste grote krachtmeting

Lemmer startte van kop af, maar werd al snel bijgehaald door Sneek. Deze eerste positie wisten de Snekers tot de finish vast te houden. Daarachter schoof schipper Alco Reijenga (Heerenveen) vanuit de achterhoede naar een zevende stek en eindigde de eerste wedstrijd als negende. Broer Dirk Jan Reijenga (Joure) klom van de vierde naar de tweede plaats. De Lemsters kwamen als derde over de finish.

Sneek ging Lemmer al snel voorbij

Sneek ging Lemmer al snel voorbij

Joure finishte de eerste wedstrijd als tweede

Joure finishte de eerste wedstrijd als tweede

De middagwedstrijd begon met een algehele valse start. Hierna was het Pieter Ezn. Meeter die dankzij een goede start als eerste de bovenste ton rondde.  Deze plek gaf de schipper van het skûtsje Eildert Sietez (Akkrum) niet meer uit handen. Grou en Huizum volgden als tweede en derde en ook zij behielden hun posities tot op de finish. Sneek passeerde als laatste de startlijn, maar wist met een stuurboordslag als vierde bij de boventon te komen. Deze doordachte keuze van Douwe Jzn. Visser bracht de Snekers van start naar finish, van plek twaalf naar vier.

Het ronden van de ton bij het gemaal

Het ronden van de ton bij het gemaal

Beide Douwe Vissers (Sneek en Grou) lieten zich als vanouds weer van voren zien. Maar ook Joure, Akkrum, Lemmer én Huizum deden nauwelijks voor elkaar onder. Earnewâld en Leeuwarden waren afwezig. 

Einduitslag SKS Foarwedstriid 2015

 1. Sneek (4,9 | 0,9 + 4)
 2. Grou (6 | 4 + 2)
 3. Joure (7 | 2 + 5)
 4. Akkrum (10,9 | 10 + 0,9)
 5. Lemmer (12 | 3 + 9)
 6. Huizum (14 | 11 + 3)
 7. Langweer (14 | 7 + 7)
 8. Heerenveen (15 | 9 + 6)
 9. Stavoren (16 | 8 + 8)
 10. Woudsend (17 | 11 + 6)
 11. d’Halve Maen (17 | 5 + 12)
 12. Drachten (22 | 12 + 10)

 Foto’s: Martin de Jong

SKS Foarwedstriid | zaterdag 4 juli a.s.

De traditionele SKS Foarwedstriid wordt dit jaar op het IJsselmeer voor Lemmer gehouden en staat in het teken van het 150-jarig bestaan van Watersportvereniging ‘De Zevenwolden’. Het SKS skûtsjesilen neemt in de historie van WSV De Zevenwolden een speciale plaats in. De kotter ‘Zevenwolden’ fungeert al jaren als startschip en in de Baai bij Lemmer worden jaarlijks twee dagen wedstrijden voor het SKS kampioenschap georganiseerd.

Zaterdag 4 juli a.s. zullen de SKS skûtsjes twee wedstrijden zeilen. De laatste grote test voordat precies veertien dagen later de strijd om het SKS kampioenschap 2015 losbarst. De Foarwedstriid is prima te volgen vanaf de pier of het Lemster strand. 

Het programma ziet er als volgt uit:

9.30 uur Routebespreking in de British Pub aan de Oudesluis te Lemmer

11.00 uur eerste start

14.00 uur tweede start

Behoudens bijzondere omstandigheden zal de ‘prijsuitreiking’  één uur na het finishen van de laatste deelnemer plaatsvinden in de British Pub.

 

Foarwedstriid vroegtijdig beëindigd

De laatste serieuze test voor het SKS kampioenschap, De Foarwedstriid op het IJsselmeer bij Stavoren, werd vroegtijdig beëindigd. Er werd een in plaats van de geplande twee wedstrijden gevaren. De wind was zuidwest kracht 4 tot 5. Dat was voor de skûtsjes niet het probleem. De krachtige golfslag op het IJsselmeer maakte het de skûtsjes lastig. De eerste en enige wedstrijd werd gewonnen door Grou vóór Sneek en Súdwesthoek.

 

Grou wint enige wedstrijd op het IJsselmeer

Grou wint enige wedstrijd op het IJsselmeer

De Foarwedstriid wordt vroegtijdig beëindigd

De Foarwedstriid wordt vroegtijdig beëindigd

 

Foto’s: Martin de Jong