Bouwe Westerdijk stopt als voorzitter SKS

Bouwe Westerdijk heeft tijdens het SKS overleg van vrijdag 27 januari bekend gemaakt dat hij zijn functie van voorzitter van de SKS per 3 maart a.s. (Algemene Ledenvergadering) zal neerleggen. Dit vanwege persoonlijke omstandigheden. Westerdijk wordt opgevolgd door vice-voorzitter/secretaris Peter de Jong. Bouwe Westerdijk maakte 7 jaar deel uit van het SKS bestuur, waarvan 4 jaar als voorzitter.

Bouwe Westerdijk

©foto Martin de Jong

SKS skûtsjes op weg naar nieuwe formule

 

9 september 2009 – In het streven de schepen weer een stukje dichter bij elkaar te krijgen is tijdens de extra SKS ledenvergadering van 26 juni jl. besloten tot wijziging van de huidige zeilformule 2000. Vanaf 2010 zal worden gezeild volgens een geoptimaliseerde zeilformule gebaseerd op de  resultaten van een Velocity Prediction Program (VPP). Voorwaarde van de vergadering was dat de hellingproef opnieuw zou worden uitgevoerd. In dit kader werden alle 14 skûtsjes onderworpen aan een hellingproef en metingen.

Ype van der Meulen (Woudsend) biedt skûtsje aan voor de meting

De metingen worden uitgevoerd door Annmar Engineering uit Kraggenburg onder toeziend oog van de Commissie 2000 ( binnen de SKS verantwoordelijk voor de originaliteit) en een van te voren vastgesteld aantal schippers en deskundigen. De coördinatie is in handen van SKS bestuurslid Ab van der Meulen.

SKS bestuurders Pieter Brouwer (l.) en Ab van der Meulen aanwezig bij de meting

Een en ander vindt plaats in het watersteunpunt van de provincie Fryslân te Uitwellingerga.

Op vrijdag 11 september werden de skûtsjes van Woudsend, Grou, Joure, Langweer en Earnewâld gemeten. Zaterdag 12 september de skûtsjes van Stavoren, Sneek, Bolsward, Lemmer en D’Halve Maen. Op vrijdag 25 september zijn Huzum, Drachten, Leeuwarden en Heerenveen aan de beurt.

Huidige zeilformule wordt verfijnd

Huidige zeilformule wordt verfijnd

Op de extra SKS ledenvergadering van 26 juni jl.  is besloten tot wijziging van de huidige zeilformule 2000. In het streven de schepen dichter bij elkaar te krijgen heeft het SKS bestuur op voorspraak van een daartoe speciaal in het leven geroepen commissie de leden voorgesteld de huidige zeilformule te verbeteren met behulp van de resultaten van een Velocity Prediction Program (VPP). Tijdens de leden vergadering zijn kritische vragen gesteld waarbij vooral twijfels bestonden over de betrouwbaarheid van de stabiliteitsmetingen.
Uiteindelijk besloot de vergadering in grote meerderheid de voorgestelde systematiek vast te stellen maar de variabele gegevens opnieuw in te brengen op basis van nieuwe stabiliteitsmetingen. Deze metingen zullen zo spoedig mogelijk na de zomervakantie worden verricht zodat de nieuwe werkwijze per 2010 kan ingaan.

Nadere uitleg

Huidige zeilformule
De huidige zeilformule kent aan de skûtsjes een bepaald m2 zeiloppervlak toe volgens de methode: 2,15 maal de lengte van de waterlijn x de breedte van de waterlijn + 2 maal de diepgang: (2,15 x Lwl (Bwl + 2 x T)

Velocity Prediction Program
In het streven de schepen qua snelheid dichter bijelkaar te krijgen is besloten tot nadere verfijning van de huidige formule.
In opdracht van de SKS is door de TU Delft in samenwerking met Kenniscentrum voor Jachtbouw van de NHL te Leeuwarden gewerkt aan een Velocity Prediction Program (VPP).

In dit computerprogramma zijn gegevens van de skûtsjes ingebracht zoals afmetingen, rompvorm, weerstand, gewicht. Deze gegevens kwamen beschikbaar door van alle skûtsjes een lijnenplan vast te stellen en stabiliteitsmetingen te verrichten.
Verder is een vast silhouet van de zeilvoering vastgesteld die ook is meegenomen. Daarnaast zijn de resultaten uit een windtunnelonderzoek van een skûtsjezeil meegewogen.
De uitkomsten zijn getoetst aan de resultaten van de sleepproeven van een aantal skûtsjes en de resultaten van een onderzoek van schaalmodellen in een sleeptank.

Het VVP programma geeft vervolgens de gezeilde tijd van de skûtsjes aan over 4 keer een afstand van een mijl met telkens een oplopende windkracht. Het algehele gemiddelde van de gezeilde tijd van alle 14 skûtsjes is dan bepaald op een x aantal seconden*.

Voorstel
Het voorstel is gebaseerd op de huidige zeilformule en behelst het volgende.

Indien de gezeilde tijd van een skûtsje volgens het VPP niet meer dan 1% (plus of min) afwijkt van het gemiddeld van alle skûtsjes, behoudt het skûtsje zijn op basis van de huidige formule toegekend maximum zeiloppervlak.

Wijkt de gezeilde tijd van een skûtsje meer af dan 1% (plus of min) van het gemiddelde van de gezeilde tijd, wordt het maximum toegewezen zeiloppervlak aangepast zodat de gemiddeld gezeilde tijd van het betreffende skûtsje op grond van het nieuw vastgesteld maximum zeiloppervlak binnen de dichtstbijzijnde grenswaarde van +1% of -1% komt.

* op basis van de gegevens van de binnenkort uit te voeren stabiliteitsmetingen, kan pas de algehele gemiddeld gezeilde tijd worden bepaald.