Rienk Ulbesz Leeuwarden

ljouwerterskutsje.frl

Ondernemer in de binnenvaart

Een Leeuw
Groen
Stichting Ljouwerter Skûtsje
1914
Roorda, de Piip, Drachten
45
19.50
3.82
1.15
0.38
184,1

‘Grutsk’ op onze sponsors

Co-sponsors

Hoofdsponsors